ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ТА ЕНЕРГОЄМНОСТІ КОМБІНОВАНОГО РІЗАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ҐРУНТУ НА КРИТИЧНУ ГЛИБИНУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Стаття присвячена математичному моделюванню процесів різання та розпушення ґрунту для отримання аналітичної залежності визначення сили комбінованого різання ґрунту та коефіцієнта енергоємності процесу розпушування з урахуванням фізико-механічних властивостей ґрунту.

Опис

Ключові слова

кут різання, глибина розпушення, ширина різання, критична глибина, сила різання, комбіноване різання, коефіцієнт енергоємності, угол резания, глубина рыхления, ширина резания, критическая глубина, сила резания, комбинированное резание, коэффициент энергоемкости, cutting angle, depth of ripping, cutting width, critical depth, cutting force, combined cutting, coefficient of energy intensity

Бібліографічний опис

Кравець, С. В. Визначення сили та енергоємності комбінованого різання при розробці ґрунту на критичну глибину/ С. В. Кравець, Р. В. Зоря, О. В. Стіньо, І. Г. Пімонов // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 76. – C. 142–149.

Зібрання