Підвищення ефективності організації дорожнього руху на ділянці вулично-дорожньої мережі Індустріального району м. Харків

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – дорожній рух на ділянці вулично-дорожній мережі міста. Мета роботи – підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі за рахунок раціональних схем організації дорожнього руху на ній. Методи дослідження – натурні спостереження, імітаційне моделювання. Проведений аналіз методів організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста, що дозволило визначитись з найбільш ефективними. Шляхом моделювання в середовищі PTV Vision Visum порівняні 4 варіанти схем організації руху на обраній для дослідження ділянці мережі: 1 варіант – існуючий; 2 варіант – повна заборона паркування навколо ринку по просп. Олександрівський, вул. Бекетова, вул. Косарєва; 3 варіант – повна заборона паркування навколо ринку по вул. Бекетова, вул. Косарєва, а на просп. Олександрівський з дозволом паркування паралельно тротуару; 4 варіант – існуючий варіант з пробивкою дороги між вузлами 5 та 6. Порівняльний аналіз результатів розрахунків надав можливість обрати оптимальний варіант організації дорожнього руху з точки зору основних вимог – безпеки та ефективності, а саме сполучення 3 та 4 варіантів. Отримано соціальний ефект, якій полягає в зменшенні витрат часу при русі обраною частиною вулично-дорожньої мережі майже на 10 хв. (8%).

Опис

Ключові слова

організація дорожнього руху, моделювання руху, паркування автомобілів, вулично-дорожня мережа, пропускна спроможність автомобільної дороги

Бібліографічний опис

Михайлов, В. І. Підвищення ефективності організації дорожнього руху на ділянці вулично-дорожньої мережі Індустріального району м. Харків : дипломна робота ... бакалавра : 275 Транспортні технології / Михайлов Віталій Ігорович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 72 с.