Проектування нежорсткого дорожнього одягу з врахуванням міцності на зсув асфальтобетонних шарів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об'єктом досліджень є напруги в характерних точках багатошарових систем, що виникають від дії зовнішніх навантажень, за різних умов роботи на контактах з врахуванням поля температур та міцність на зсув асфальтобетонних шарів. Мета роботи – аналізу основних положень теорії розрахунку дорожнього одягу, аналіз теорії міцності нежорсткого дорожнього одягу, вибір критерію міцності і розрахункових характеристик для розрахунку асфальтобетонних шарів нежорсткого дорожнього одягу на зсув. Метод дослідження – аналіз науково-технічної інформації за літературними джерелами, нормативною і довідковою літературою та застосування методів автоматизованого проектування. Галуззю використання є проектування і конструювання дорожнього одягу для проектів будівництва та реконструкції автомобільних доріг. В результаті розробки дипломної роботи виконано: проаналізований порядок розрахунку нежорсткого дорожнього одягу; проведено чисельне моделювання напружено-деформованого стану багатошарових систем для умов спаяних шарів і вільного зсуву на контактах шарів, з урахуванням впливу поля температур, і проведено порівняння з результатами розрахунків за нормативами; проведені розрахунки асфальтобетонних шарів з врахуванням міцності на зсув, виконано аналіз та запропоновані рекомендації щодо підвищення зсувостійкості конструкцій дорожнього одягу.

Опис

Ключові слова

нежорсткий дорожній одяг, напружено-деформований стан, критерії міцності, міцність на зсув, коефіцієнт міцності, методи розрахунку, автоматизоване проектування дорожніх одягів

Бібліографічний опис

Троянченко, Я. В. Проектування нежорсткого дорожнього одягу з врахуванням міцності на зсув асфальтобетонних шарів : дипломна робота ... магістра : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Троянченко Яна Володимирівна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 114 с.