Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності об’єднання підприємств

Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Статтю присвячено дослідженню методичних підходів до оцінювання доцільності об’єднання підприємств як способу підвищення ефективності їх господарської діяльності, а також аналізу впливу об’єднань на функціонування їх учасників. У науковій роботі були розглянуті базові правові основи функціонування підприємств та визначені основні цілі організації об’єднань. Виходячи із них були визначені основні ефекти, які отримують дочірні підприємства від приєднання до об’єднання, а також загальний вплив об’єднань підприємств на підприємництво та економіку країни. Враховуючи результати проведеного теоретичного дослідження, були проаналізовані дані фінансової звітності ПАТ «Кременчуцький завод металевих виробів» (ПАТ «КрЗМВ»), що з 2008 р. входить до складу групи ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ «КВБЗ»). На основі аналізу, з урахуванням інтересів цих підприємств, була визначена доцільність даного об’єднання, проаналізовані ефекти та вплив, яких зазнало ПАТ «КрЗМВ» після включення до складу групи. Для цього були визначені основні показники діяльності підприємства до та після його об’єднання за 2006–2015 рр. Обрана група показників характеризує головні аспекти діяльності та функціонування підприємства: прибутковість, рентабельність, ліквідність, ділову активність та платоспроможність підприємства. Порівняльний аналіз економічних показників діяльності ПАТ «КрЗМВ» дав змогу визначити вплив групи на підприємство та обґрунтувати доцільність створення об’єднання в цілому. Проведений аналіз показав, що об’єднання позитивно вплинуло на функціонування ПАТ «КрЗМВ» унаслідок збільшення обсягів його реалізації, прибутковості та рентабельності його функціонування, покращення ліквідності та фінансової стійкості підприємства, навіть не зважаючи на кризові явища в реальному секторі економіки України.

Опис

Ключові слова

група, дочірня компанія, економічна ефективність, материнська компанія, об’єднання підприємств, рентабельність, group, subsidiary, economic efficiency, the parent company, combining business, profitability

Бібліографічний опис

Линенко, А. В. Методичний підхід до оцінювання економічної доцільності об’єднання підприємств / А. В. Линенко, К. С. Цикало // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 56–59.

Зібрання