Удосконалення діяльності державного закладу ветеринарної медицини на засадах бізнес-планування

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – процеси бізнес-планування українських підприємств державної форми власності. Предмет дослідження – сучасні методи, механізми та підходи бізнес-планування розвитку та розширення діяльності державних закладів ветеринарної медицини. Метою дослідження є: пошук шляхів удосконалення діяльності на ветеринарної діяльності, розробка та обґрунтування бізнес-плану, розширення діяльності підприємства. Методи дослідження: системний підхід, метод економічного аналізу інструменти бізнес-планування, графічний та статистичний метод. В робот провести теоретичний аналіз основ бізнес-планування розвитку підприємства. Проаналізовано основну діяльність та визначено основні показники фінансового стану Балаклійської районної державної лікарні ветеринарної медицини Обґрунтовано напрями удосконалення діяльності Балаклійської районної державної лікарні ветеринарної медицини на засадах бізнес-планування. Теоретичні та практичні результати роботи полягають в тому, що запропоновані на засадах бізнес-планування напрями діяльності підприємства можуть будуть використані в плануванні та управлінні державними закладами ветеринарної медицини. За результатами дослідження опубліковано 2 наукові статті в Збірнику студентських наукових праць «Економічні перспективи» (м. Харків, ХНАДУ, 2021 р.) та 1 тези доповіді конференції.

Опис

Ключові слова

ветеринарна лікарня, держава, планування, бізнес-план, ефективність

Бібліографічний опис

Коваленко, А. С. Удосконалення діяльності державного закладу ветеринарної медицини на засадах бізнес-планування : дипломна робота ... бакалавра : 067 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Коваленко Анна Сергіївна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 92 с.