Автомобільний дизель потужністю 85 кВт на базі двигуна 4ЧН 8,8/8,2.

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета роботи – визначення показників робочого процесу, сил та крутних моментів в КШМ та розрахунок на міцність основних деталей двигуна. Метод дослідження – розрахунковий метод визначення параметрів двигуна, динамічних характеристик та характеристик оцінки міцності. В дипломному проекті виконано розрахунок робочого процесу, одержані індикаторні та ефективні показники на номінальному режимі роботи двигуна. Виконаний динамічний розрахунок КШМ, побудовані годографи навантажень на шатунні та корінні шийки та підшипники. Виконаний розрахунок на міцність основних деталей двигуна, розрахована економічна доцільність виготовлення такого двигуна. Розглянуте питання безпеки життєдіяльності при випробуванні двигуна. Зроблено аналіз факторів, що впливають на холодний пуск дизеля для забезпечення у подальшому проєктуванні постановки і вирішення задачі прискореного холодного пуску при зменшеному ступіні стиску.

Опис

Ключові слова

дизельний двигун, робочий процес, динамічний розрахунок, розрахунок на міцність, холодний пуск дизеля

Бібліографічний опис

Коваленко, Д. І. Автомобільний дизель потужністю 85 кВт на базі двигуна 4ЧН 8,8/8,2 : дипломна робота ... бакалавра : 142 Енергетичне машинобудування / Коваленко Дмитро Ігорович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 97 с.