Бакалаврські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 50 кВт на базі двигуна 4Ч 7,5 / 7,35
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Звірко, Андрій Васильович
  У кваліфікаційній роботі бакалавра спроектований автомобільний двигун потужністю 50 кВт. Проведені розрахунок робочого процесу, динамічний розрахунок, розрахунок на міцність основних деталей двигуна. Проведено дослідження процесу детонації в газовому двигуні, визначенні чинники, що призводять до порушення згоряння. Розглянуто питання безпеки життєдіяльності на автопідприємстві і виконана техніко-економічна оцінка ефективності розробки.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 13 кВт на базі двигуна 1Д 8,2 / 8,7.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Журавель, Олег Анатолійович
  Метою проекту є вдосконалення автомобільного двигуна з примусовим запалюванням 1Д 8,2/8,7 потужністю 13 кВт шляхом застосування системи безпосереднього впорскування палива та використання його як гібридної силової установки на легковому автомобілі. В проекті проведено дослідження конструктивних та режимних параметрів двигуна, розрахунок робочого процесу, динамічний розрахунок та розрахунок на міцність поршня, шатуна та колінчастого валу. Також виконано економічне об- ґрунтування необхідності проектування двигуна та аналіз робочих умов з точки зору охорони праці. В результаті досліджень були виявлені шляхи підвищення економічних показників двигуна за рахунок використання системи безпосереднього впорскування палива та його використання як гібридної силової установки на легковому автомобілі.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 45 кВт на базі двигуна 4Ч 7,5 /7,35
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Сайко, Іван Михайлович
  Об`єктом дослідження є бензиновий двигун МеМЗ-307, конвертований у бензо-газовий двигун 4Ч 7,5/7,35 з іскровим запалюванням, який встановлюється на легковий автомобіль другого класу вітчизняного виробництва. Мета роботи полягає в підвищенні надійності і поліпшенні екологічних показників робочого процесу газового двигуна 4Ч 7,5 /7,35 який встановлюється на легковий автомобіль другого класу шляхом конвертування його для роботи по бензо-газовому циклу. В роботі розроблено проект двигуна для автомобілю другого класу на базі модернізованого двигуна 4Ч 7,5/7,35 з фазовим розподільним впорскуванням палива (РВП). Проведено вибір основних конструктивних і режимних параметрів двигуна. Виконано розрахунок робочого процесу двигуна, динамічний розрахунок, розрахунок на міцність поршня, шатуна, колінчастого валу. Наведено техніко-економічне обґрунтування доцільності впровадження бензо-газової системи в народне господарство, а також зроблено аналіз робочих умов при його проектуванні з точки зору охорони праці.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 40 кВт на базі двигуна 4Ч 10,5 / 12
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Садовський, Артем Геннадійович
  Мета кваліфікаційної роботи бакалавра –провести розрахунки автомобільного двигуна потужністю 40 кВт на базі двигуна 4Ч10,5/12. Завдання роботи. Провести розрахунок робочого процесу, динамічний розрахунок, розрахунок на міцність основних деталей двигуна. Покращити економічні та екологічні показники дизеля. Прогнозувати роботу дизеля на різних видах палива. Розглянути питання безпеки життєдіяльності на автопідприємстві і виконати техніко-економічну оцінку ефективності розробки. Приводяться результати дослідження процесу сумішоутворення в камері згоряння багатопаливного дизеля.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 56 кВт на базі двигуна 4Ч 7,75 / 7,35
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Плигун, Максим Сергійович
  Об`єктом дослідження є бензиновий двигун МеМЗ-317, конвертований у бензо-газовий двигун 4Ч 7,75/7,35, з іскровим запалюванням, який встановлюється на легковий автомобіль Nubira вітчизняного виробництва. Мета роботи полягає в підвищенні надійності та техніко-економічних показників і поліпшенні екологічних показників робочого процесу бензо-газового двигуна 4Ч 7,75 /7,35 легкового автомобіля шляхом пристосування його для роботи як на бензині так і на стиснутому природному газі. В роботі розроблено проект автомобільного двигуна для легкового автомобіля Nubira на базі модернізованого двигуна 4Ч 7,75/7,35 з фазовим розподільним впорскуванням бензину або газу. Проведено вибір основних конструктивних і режимних параметрів двигуна. Виконано розрахунок робочого процесу двигуна, динамічний розрахунок, розрахунок на міцність поршня, шатуна, колінчастого валу. Наведено економічне обґрунтування доцільності використання бензо-газового циклу на двигуні, а також зроблено аналіз робочих умов при його проектуванні з точки зору охорони праці.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 45 кВт на базі двигуна 4Ч 7,5 /7,35
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Пігарєв, Денис Олегович
  Об`єктом дослідження є конвертація базового двигуна МеМЗ-307 у газовий двигун 4Ч 7,5/7,35, з іскровим запалюванням, який встановлюється на легковий автомобіль Деу Ланос. Мета роботи полягає в підвищенні надійності і поліпшенні екологічних показників робочого процесу газового двигуна 4Ч 7,5 /7,35 легкового автомобіля шляхом конвертування його для роботи на стиснутому природному газі. В роботі розроблено модернізація автомобільного двигуна МеМЗ-307 для легкового автомобіля Sens у газовий двигун 4Ч 7,5/7,35 з фазовим розподільним впорскуванням палива. Проведено вибір основних конструктивних і режимних параметрів двигуна. Виконано розрахунок робочого процесу двигуна, динамічний розрахунок, розрахунок на міцність поршня, шатуна, колінчастого валу. Виконана конструкторська документація: повздовжнього розрізу ДВЗ; складальне креслення шатунно-поршневої групи; робоче креслення поршню. Наведено економічне обґрунтування необхідності проектування двигуна, а також зроблено аналіз робочих умов при його проектуванні з точки зору охорони праці.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 80 кВт на базі дизеля 4ЧН 8,.8 / 8,2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Кудь, Кирило Валерійович
  В дипломному проекті спроектований автомобільний дизель потужністю 80 кВт. Проведені розрахунок робочого процесу, динамічний розрахунок, розрахунок на міцність основних деталей двигуна. Запропоновано сучасний метод діагностики дизелів з електронною системою керування який базується на визначенні ефективного ККД на основі коефіцієнту надлишку повітря встановленого контролером двигуна. Розглянуто питання безпеки життєдіяльності на автопідприємстві і виконана техніко-економічна оцінка ефективності розробки.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 65 кВт на базі двигуна 4Ч 8,2 / 7,1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Коваленко, Владислав Олександрович
  У роботі розроблено автомобільний двигун потужністю 65 кВт на базі двигуна 4Ч 8,2/7,1. Проведено розрахунок робочого процесу, динамічний розрахунок, розрахунок деталей двигуна на міцність. Розглянуті питання безпеки життєдіяльності при дослідженні та експлуатації двигуна. Виконана оцінка економічної ефективності модернізації двигуна. Спеціальна частина роботи присвячена визначенню впливу наддуву на техніко-економічні показники двигуна.
 • Документ
  Автомобільний дизель потужністю 85 кВт на базі двигуна 4ЧН 8,8/8,2.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Коваленко, Дмитро Ігорович
  Мета роботи – визначення показників робочого процесу, сил та крутних моментів в КШМ та розрахунок на міцність основних деталей двигуна. Метод дослідження – розрахунковий метод визначення параметрів двигуна, динамічних характеристик та характеристик оцінки міцності. В дипломному проекті виконано розрахунок робочого процесу, одержані індикаторні та ефективні показники на номінальному режимі роботи двигуна. Виконаний динамічний розрахунок КШМ, побудовані годографи навантажень на шатунні та корінні шийки та підшипники. Виконаний розрахунок на міцність основних деталей двигуна, розрахована економічна доцільність виготовлення такого двигуна. Розглянуте питання безпеки життєдіяльності при випробуванні двигуна. Зроблено аналіз факторів, що впливають на холодний пуск дизеля для забезпечення у подальшому проєктуванні постановки і вирішення задачі прискореного холодного пуску при зменшеному ступіні стиску.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 65 кВт на базі двигуна 4Ч 8,2 / 7,1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Гук, Нікіта Ігорович
  У роботі вдосконалено автомобільний двигун 4Ч 8,2/7,1 потужністю 65 кВт. Проведено розрахунок робочого процесу, динамічний розрахунок, розрахунок деталей двигуна на міцність. Розглянуті питання охорони праці і безпеки життєдіяльності при вдосконаленні двигуна та його експлуатації на автомобілі. Виконана оцінка економічної ефективності модернізації двигуна. Спеціальна частина роботи присвячена застосуванню системи відключення циліндрів ДВЗ.
 • Документ
  Автомобільний дизель потужністю 85 кВт на базі двигуна 4ЧН 8,8/8,2.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Дзюба, Іван Олександрович
  Об’єкт дослідження – автомобільний двигун на базі дизеля прототипу - 4ДТНА1, який має підвищений на 25% рівень форсування. Мета роботи – визначення показників робочого процесу, сил та крутних моментів в КШМ та розрахунок на міцність основних деталей двигуна. Метод дослідження – розрахунковий метод визначення параметрів двигуна, динамічних характеристик та характеристик оцінки міцності. В дипломному проекті виконано розрахунок робочого процесу, одержані індикаторні та ефективні показники на номінальному режимі роботи двигуна. Виконаний динамічний розрахунок КШМ, побудовані годографи навантажень на корінні шийки та підшипники. Виконаний розрахунок на міцність основних деталей двигуна, розрахована економічна доцільність виготовлення такого двигуна. Розглянуте питання безпеки життєдіяльності при випробуванні двигуна. Проведено виявлення критичних вузлів тертя, які визначають момент опору автомобільного дизеля при його пуску.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 65 кВт на базі двигуна 4Ч 8,2 / 7,1
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Чулков, Віталій Михайлович
  У роботі вдосконалено базовий автомобільний двигун 4Ч 8,2/7,1 потужністю 65 кВт. Проведено розрахунок робочого процесу, динамічний розрахунок, розрахунок деталей двигуна на міцність. Розглянуті питання безпеки життєдіяльності при дослідженні та експлуатації двигуна. Виконана оцінка економічної ефективності вдосконалення двигуна. Спеціальна частина роботи присвячена розробці на базі ДВЗ поршневого пневмодвигуна для роботі у складі гібридної силової установки з ДВЗ.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 56 кВт на базі двигуна 4Ч 7,75 /7,35.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Чачхалія, Меджит Отарович
  Об`єктом дослідження є бензиновий двигун МеМЗ-317, модернізований у газовий ДВЗ 4Ч 7,75/7,35, який застосовується в якості силового агрегату, для приводу електрогенератора пересувної електростанції. Мета роботи полягає в підвищенні надійності і поліпшенні екологічних показників робочого процесу газового двигуна 4Ч 7,75 /7,35 застосуванням системи нейтралізації відпрацьованих газів для зменшення викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище. В роботі розроблено проект двигуна для приводу електрогенератора пересувної електростанції, на базі модернізованого двигуна 4Ч 7,75/7,35 з фазовим розподільним впорскуванням газу. Проведено вибір основних конструктивних і режимних параметрів двигуна. Виконано розрахунок робочого процесу двигуна, динамічний розрахунок, розрахунок на міцність поршня, шатуна, колінчастого валу. Наведено техніко-економічне обґрунтування доцільності впровадження газової системи в народне господарство, а також зроблено аналіз робочих умов при його проектуванні з точки зору охорони праці.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 39 кВт на базі двигуна 4Ч 7,2 / 6,7.
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023) Бойко, Денис Сергійович
  Мета кваліфікаційної роботи бакалавра – провести розрахунки автомобільного двигуна потужністю 39 кВт . Завдання роботи. Провести розрахунок робочого процесу, динамічний розра- хунок, розрахунок на міцність основних деталей двигуна. Покращити економічні та екологічні показники двигуна з іскровим запалюванням при застосуванні безпосере- днього впорскування палива. Розглянути питання безпеки життєдіяльності на авто- підприємстві і виконати техніко-економічну оцінку ефективності розробки. Провес- ти дослідження модернізації електронної системи впуску двигуна 4Ч 7,2/ 6,7. Ви- значити індикаторні і ефективні показники при зміні параметрів двигуна. Провести економічну вигідність модернізованого двигуна перед базовим.
 • Документ
  Поліпшення техніко-економічних показників комбінованого двигуна 4ч 8,8/8,2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Осаковський, Олексій Ігоревич
  У кваліфікаційній роботі бакалавра розроблено комбіновану енергетичну силову установку до якої входить ДВЗ та пневмодвигун (на базі двигуна 4ДТ). Припускаємо, що обидва двигуна працюють в одному корпусі по черзі. Проведені розрахунки робочого процесу ДВЗ і пневматичного двигуна. Проведено необхідні розрахунки техніко-економічних показників, динамічних характеристик силової установки, розрахунок на міцність. Розглянуто питання безпеки й життєдіяльності на автопідприємстві й економічної ефективності розробки.
 • Документ
  Поліпшення техніко-економічних показників комбінованого двигуна 4ч 9,2/9,2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Махиненко, Богдан Генадієвич
  У кваліфікаційній роботі бакалавра розроблений гібридни й двигун на базі двигуна 4Ч 9,2/9,2. Проведено необхідні розрахунки техніко-економічних показників, робочого процесу, динамічних характеристик двигуна і розрахунок на міцність двигуна внутрішнього згоряння. Окремо проведено розрахунок робочого процесу пневматичного двигуна на часткових режимах роботи. Розглянуто питання безпеки й життєдіяльності на автопідприємстві й економічної ефективності розробки при виготовленні двигуна.
 • Документ
  Поліпшення техніко-економічних показників комбінованого двигуна 4ч 8,8/8,2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Пазечко, Микола Васильович
  Метою роботи є розробка гібридної силової установки на базі двигуна 4ч 8,8/8,2. В складі гібридної установки працюють ДВЗ та пневматичний двигун, який працює на часткових режимах роботи. Проведено необхідні розрахунки техніко-економічних показників, динамічних характеристик ДВЗ і розрахунок на міцність гібридного двигуна. Виконано тепловий розрахунок робочих процесів пневматичного двигуна. Розглянуто питання безпеки й життєдіяльності на автопідприємстві й економічної ефективності розробки при виготовленні двигуна.
 • Документ
  Поліпшення техніко-економічних показників комбінованого двигуна 4ч 9,2/9,2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Сироватський, Леонід Віталійович
  Метою роботи є розробка гібридної силової установки на базі двигуна 4 Ч 9,2/9,2. В складі гібридної установки працюють ДВЗ та пневматичний двигун, який працює на номінальному режимі роботи. Проведено необхідні розрахунки техніко-економічних показників, робочого процесу, динамічних характеристик і розрахунок на міцність деталей ДВЗ. Виконано тепловий розрахунок робочих процессів пневматичного двигуна. Розглянуто питання безпеки й життєдіяльності на підприємстві й економічної ефективності розробки при виготовленні двигуна.
 • Документ
  Автомобільний дизельний двигун потужністю 120 кВт на базі двигуна 4ЧН 8,8/8,2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Горобець, Антон Сергійович
  Об’єкт дослідження – автомобільний дизель. Мета проекту – розробка автомобільного дизельного двигуна потужністю 120 кВт. Провести розрахунок теплового стану випускного клапана. В роботі розроблено проект автомобільного дизельного двигуна потужністю 120 кВт на базі дизеля 4ЧН 8,8/8,2. Проведено вибір основних конструктивних та режимних параметрів двигуна. Розрахунки проведені для режиму максимального крутного моменту. Виконано розрахунок робочого процесу двигуна, динамічний розрахунок, розрахунок поршневої групи на міцність. Наведено економічне обґрунтування необхідності проектування дизеля, а також зроблено аналіз робітничих умов при проектуванні двигуна з точки зору охорони праці. В проекті виконано розрахункове дослідження теплового стану випускного клапану.
 • Документ
  Автомобільний двигун потужністю 120 кВт на базі дизеля 4ДТНА2
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021) Рєзніков, Іван Артемович
  В роботі розроблено проект автомобільного дизеля потужністю 120 кВт на базі двигуна 4ДТНА2. Проведено вибір основних конструктивних та режимних параметрів двигуна. Виконано розрахунок робочого процесу двигуна, динамічний розрахунок, розрахунок основних деталей на міцність. Наведено економічне обґрунтування необхідності проектування дизеля, а також зроблено аналіз робітничих умов при випробуваннях двигуна з точки зору охорони праці. В проекті проаналізовано напружено-деформований стан клапану на техніко-економічні показники двигуна.