Спосiб визначення твердостi асфальтобетонних покриттiв

Анотація

Спосіб визначення твердості асфальтобетонних покриттів, що полягає в скиданні вантажу з висоти на ударник з індентором і наступному розрахунку твердості за параметрами невідновленого відбитка, який відрізняється тим, що вантаж скидають на ударник з індентором до 10 разів в одне місце, а твердість визначають після першого удару за формулою, яка враховує масу вантажу, висоту його падіння, кут конуса індентора та глибину його втискування, а після другого та кожного наступного удару за формулою, що враховує також приріст глибини, і будують її залежність від кількості ударів, за якою і оцінюють твердість покриття.

Опис

Ключові слова

дорожнi покриття, асфальтобетоннi

Бібліографічний опис

Пат. 79493 Україна, МКИ G01N 3/00. Спосiб визначення твердостi асфальтобетонних покриттiв / Мощенок Василь Iванович, Костiна Людмила Леонiдiвна, Чигрин Анатолiй Олександрович, Лалазарова Наталiя Олексiївна, Атаманюк Володимир Григорович, Кухарева Iрина Євгенiвна, Ляпiн Олександр Олександрович, Мощенок Андрiй Васильович, Демченко Сергiй Володимирович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Мощенок Василь Iванович, Костiна Людмила Леонiдiвна, Чигрин Анатолiй Олександрович, Лалазарова Наталiя Олексiївна, Атаманюк Володимир Григорович, Кухарева Iрина Євгенiвна, Ляпiн Олександр Олександрович, Мощенок Андрiй Васильович, Демченко Сергiй Володимирович. - N u 2012 11887 ; заявл. 15.10.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. N 8. - 6 с.

Зібрання