Розробка методики проектування спеціалізованих машин на базі шарнірного тягача

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто методику проектування рам спеціальних машин для дорожнього будівництва та комунального господарства, яка дозволяє проектувати спеціальні машини із заданим рівнем надійності та довговічності. Методика дозволяє, використовуючи сучасні системи комп’ютерного моделювання, виконувати конструктивну доробку несучої системи базового тягача з використанням експериментальних даних та даних математичного моделювання.

Опис

Ключові слова

методика проектування, надійність, міцність, комп’ютерне моделювання, раціональні параметри, динамічне навантаження, несуча система, опора вертикального шарніра, design technique, reliability, strength, computer modeling, rational parameters, dynamic loading, bearing system, support of vertical hinge

Бібліографічний опис

Щербак, О. В. Розробка методики проектування спеціалізованих машин на базі шарнірного тягача / О. В. Щербак, А .В. Сумінов, С. Л. Хачатурян // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 95. – С. 32–37.