Модернізація системи управління автомобілем

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Автомобіль є найбільше затребуваним транспортним засобом у світі. Щорічно випускаються мільйони автомобілів. Конструкція автомобіля постійно вдосконалюється автомобільними компаніями, щоб кожний покупець знайшов свою машину. Розробляються та впроваджуються нові системи автомобіля, з'являються найсучасніші моделі. Для виявлення найважливішої системи управління автомобілем для модернізації було проведено синтез локальних пріоритетів вибору.

Опис

Ключові слова

автомобіль, двигун внутрішнього згоряння, системи управління, модернізація, метод аналізу ієрархій, automobile, internal combustion engine, control systems, modernization, hierarchy analysis method

Бібліографічний опис

Біньковська, А. Б. Модернізація системи управління автомобілем / А. Б. Біньковська, О. М. Кудирко // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 98. – С. 58–62.

Зібрання