Економічний зміст логістичного потенціалу регіону

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Поступовий розвиток економіки, глобалізація та спільний розвиток територій призводить до підвищення ролі логістики та використання принципів логістичного менеджменту в регіональному управлінні. У даній статті узагальнено наукові підходи зарубіжних та вітчизняних науковців підходи до трактування сутності логістичного потенціалу на макро-, мезо- та мікрорівнях; визначено основні структурні елементи логістичного потенціалу, серед яких в більшості випадків транспортну та складську інфраструктуру, матеріальні, трудові, інформаційні, фінансові та сервісні потоки, логістичні ланцюги; проведено групування дефініцій «логістичний потенціал», «логістичний потенціал регіону» за результативним здатність логістичної системи забезпечити досягнення поставлених цілей) та ресурсним (сукупність ресурсів) підходом; запропоновано власне визначення логістичного потенціалу регіону – сукупність факторів та об’єктів регіональної логістичної системи, які сприяють оптимізації логістичних потоків регіону для досягнення стратегічних цілей регіонального менеджменту. Результатами роботи є висновки про необхідність зміщення акцентів у бік регіональної логістики. Максимальний ефект можна отримати лише в тому випадку, коли економічні потоки регіону оптимізуються протягом усього логістичного ланцюга, а не у межах окремого підприємства. Проведений аналіз наукових джерел дозволяє зробити висновок про необхідність оцінки таких факторів як: економічне становище регіону; географічне розміщення регіону; аналіз логістичної інфраструктури регіону; кадровий потенціал регіону в сфері логістики; регіональні програми щодо розвитку логістики на території регіону тощо. Водночас, ні одна з існуючих на сьогодні методик оцінки логістичного потенціалу регіону не може бути визнаною універсальною.

Опис

Ключові слова

логістика, регіональна логістична система, логістичний потенціал, логістичний потенціал регіону, logistics, regional logistic system, logistic potential, regional logistic potential

Бібліографічний опис

Хвищун, Н. В. Економічний зміст логістичного потенціалу регіону / Н. В. Хвищун // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 1. – С. 119–124.

Зібрання