Удосконалення транспортної моделі системи громадського транспорту міста Краматорська. Частина 1. Аналіз змін в системі громадського транспорту міста в період 2020-2022 рр. та оновлення транспортної моделі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі розглядаються питання удосконалення моделі транспортної пропозиції системи маршрутів громадського транспорту міста Краматорська і розробка пропозиції щодо підвищення ефективності її функціонування. Для досягнення поставленої в роботі мети проаналізовано зміни в системі громадського транспорту міста Краматорська за останні роки; здійснено вибір показників оцінювання ефективності функціонування системи громадського транспорту з використанням VISUM; оновлено модель транспортної пропозиції системи громадського транспорту міста Краматорська з використанням VISUM та розроблено пропозицій щодо раціоналізації роботи системи громадського транспорту в місті.

Опис

Ключові слова

громадський транспорт, маршрутна мережа

Бібліографічний опис

Нечепоренко, І. А. Удосконалення транспортної моделі системи громадського транспорту міста Краматорська. Частина 1. Аналіз змін в системі громадського транспорту міста в період 2020-2022 рр. та оновлення транспортної моделі : дипломна робота … бакалавра : 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Нечепоренко Ілля Андрійович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 65 с.