ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО ЗАПАСУ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА В МОМЕНТ РОЗГОНУ АВТОМОБІЛЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОБГІН

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано методику визначення необхідного запасу потужності двигуна в момент розгону автомобіля, що здійснює обгін. Визначено залежність необхідного запасу поту-жності двигуна автомобіля, що здійснює обгін, від часу розгону, часу обгону, відносного зміщення, маси автомобіля та швидкості.

Опис

Ключові слова

обгін, запас потужності, автомобіль, час обгону, час розгону, швидкість, прискорення, обгон, запас мощности, автомобиль, время обгона, время разгона, скорость, ускорение, overtaking, reserve of power, car, overtaking time, acceleration time, velocity, acceleration

Бібліографічний опис

Подригало, М. А. Визначення необхідного запасу потужності двигуна в момент розгону автомобіля, що здійснює обгін / М. А. Подригало, Д. В. Абрамов, В. О. Тесля // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2015. – Вып. 71. – C. 7–12.

Зібрання