ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТРАНСПОРТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто проблему інформатизації транспортних систем.

Опис

Ключові слова

інформатизація, транспорт, гетерогенні комп’ютерні ресурси, информатизация, гетерогенные компьютерные ресурсы, informatization, transport, heterogeneous computing resources

Бібліографічний опис

Богомолов, В. О. Проблема створення єдиного iнформацiйного простору транспортних органiзацiй / В. О. Богомолов, В. О. Алексiєв // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. – Харьков, 2009. – Вып. 25. – С. 222–225.

URI

Зібрання