Аналіз технічної досконалості міських електробусів різних типів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Електробуси різних типів набувають все ширшого застосування для перевезень пасажирів на міських маршрутах практично у всіх розвинутих країнах світу. Проте, в нашій державі, їх, бодай, одиничне виробництво, відсутнє. Метою роботи являється вибір типу перспективного міського електробуса для вітчизняних умов розвитку економіки на основі аналізу технічних параметрів електробусів різних типів, ескізні проекти яких розроблені на засадах максимальної ідентичності їх конструкцій та економічних параметрів різних систем "тип міського електробуса – необхідна інфраструктура". Розроблено п’ять варіантів ескізних проектів міських електробусів різних типів, запропонована методика та проведено аналіз їх технічної досконалості, на основі якого обґрунтований вибір оптимальних типів для проектування конкурентоспроможних електробусів, найбільш придатних для міських перевезень пасажирів на даному етапі економічного розвитку України.

Опис

Ключові слова

електробус І-го класу, міський електробус, технічна досконалість електробуса, пасажировмістимість електробуса, параметри мас електробуса, автономний пробіг, міська інфраструктура, first class electric bus city electric bus, technical excellence of the electric bus, passenger capacity of the electric bus, parameters of the mass of the electric bus, autonomous run, charging station infrastructure

Бібліографічний опис

Войтків, С. В. Аналіз технічної досконалості міських електробусів різних типів / С. В. Войтків // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2022. - Вип. 21.

Зібрання