Спосiб визначення твердостi асфальтобетонних покриттiв

Анотація

Спосіб визначення твердості асфальтобетонних покриттів шляхом втискування індентора під дією вантажу, який скидають з висоти, і наступному розрахунку твердості за параметрами відбитка, який відрізняється тим, що маса вантажу, висота його падіння та кут конуса індентора вибираються в залежності від типу покриття, а твердість визначається за формулами, які враховують масу вантажу, висоту його падіння, кут конуса індентора та параметри відновленого відбитка.

Опис

Ключові слова

дорожнi покриття, асфальтобетоннi, матерiалознавство

Бібліографічний опис

Пат. 56092 Україна, МКИ G01N 3/00, G01N 3/40. Спосiб визначення твердостi асфальтобетонних покриттiв / Мощенок Василь Iванович, Лалазарова Наталiя Олексiївна, Дощечкiна Iрина Василiвна, Кухарева Iрина Євгенiвна, Бондаренко Свiтлана Iванiвна, Мощенок Андрiй Васильович, Ловин Василь Васильович, Демченко Сергiй Володимирович, Ареф-Коновалов Андрiй Хосiйович ; власники : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Мощенок Василь Iванович. - N u 2010 07911 ; заявл. 24.06.2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. N 24. - 4 с.

Зібрання