Проектування компонентів системи адаптивного управління конвеєрним транспортом

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто завдання підвищення ефективності функціонування системи управління конвеєрними лініями за рахунок використання алгоритмів адаптації в умовах невизначеності. Проаналізовано питання проектування компонентів системи адаптивного управління конвеєрним транспортом (КТ). Запропоновано принципи створення адаптивних систем управління, технічного забезпечення та вимоги, що висуваються до основних компонентів системи.

Опис

Ключові слова

ефективність, моделювання, конвеєрний транспорт, структура, елементна база, алгоритм, адаптація, програма, оптимізація, модель, efficiency, modeling, conveyor transport, structure, element base, algorithm, adaptation, program, optimization, model

Бібліографічний опис

Проектування компонентів системи адаптивного управління конвеєрним транспортом / Т. В. Плугіна, О. В. Єфименко, В. М. Супонєв, Н. О. Ніколайчук // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 93. – С. 26–33.