Пристрiй для дiагностування рульового керування автомобiля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Пристрій для діагностування рульового керування автомобіля включає два метамайданчики, що переміщуються в напрямку, перпендикулярному поздовжній осі автомобіля, підйомник для вивішування коліс, схему управління, що забезпечує переміщення метамайданчиків. Пристрій додатково містить два поворотні майданчики для установки керованих коліс, змонтовані зверху на метаплощадках, фіксатор рульового колеса, фіксатор кузова, а схема управління і вимірювання включає контролер руху метамайданчиків, підсилювачі-перетворювачі, датчики руху і кута повороту поворотних майданчиків, вимірювачі люфту, індикатори люфту. Причому виходи датчиків руху і кута повороту поворотних майданчиків з'єднані з першими входами вимірників люфту, другі входи вимірників люфту з'єднані з виходами контролера, перші виходи вимірників люфту з'єднані з входами контролера, а другі виходи вимірників люфту з'єднані з входом індикаторів люфту.

Опис

Ключові слова

автомобiлi

Бібліографічний опис

Пат. 138522 Україна, МКИ G01М 17/06 (2006.01). Пристрiй для дiагностування рульового керування автомобiля / Дитятьєв Олександр Васильович, Волков Володимир Петрович, Мармут Iгор Арнольдович, Бєлов Валентин Iванович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Дитятьєв Олександр Васильович, Волков Володимир Петрович, Мармут Iгор Арнольдович, Бєлов Валентин Iванович. - N u 2019 06314 ; заявл. 06.06.2019 ; опубл. 25.11.2019, Бюл. N 22. - 4 с.

Зібрання