Мультиагенти у віртуальному управлінні транспортним процесом

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Використання мультиагентних систем у віртуальному управлінні транспортним процесом дає змогу покращувати якість роботи на транспорті. Мультиагентна система – це об’єднання взаємодіючих агентів, що можуть працювати разом для досягнення спільної мети. Мультиагентні системи можуть бути застосовані для кращого управління логістичними процесами, зокрема в транспортній галузі. Розглянуто роль агентів у прийнятті рішень, а саме в реальному часі, що дозволяє більш точно прогнозувати й контролювати транспортний процес.

Опис

Ключові слова

інфраструктура міста, перевезення, маршрути, вантажопідйомність, мережа Інтернет, інформаційні технології, управління знаннями, мультиагентні технології, city infrastructure, transportation, routes, cargo capacity, Internet, information technologies, knowledge management, multi-agent technologies

Бібліографічний опис

Алексієв, О. П. Мультиагенти у віртуальному управлінні транспортним процесом / О. П. Алексієв, В. О. Алексієв, С. М. Неронов // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 100. – С. 15–18.

Зібрання