Забезпечення стійкості і надійності логістичної системи підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Теоретичною основою дослідження є теоретичні і практичні розробки – як вітчизняних, так і зарубіжних вчених в області логістики, бухгалтерського обліку, загальної теорії систем та організації машинобудівного виробництва. В якості емпіричної та інформативної бази дослідження використані статистичні дані, що характеризують стан машинобудівного виробництва в Україні і в світі, матеріали економічних видань і періодичній пресі. Універсальність запропонованих методик організації логістичного об-ліку та моделей управління надійністю логістичних систем, дозволяє рекоме-ндувати їх до використання в інших галузях господарства. З досвіду ХАРЗ-126 можна зробити висновок, що управління стійкістю і надійністю логісти-чної системи підприємства дозволяє істотно підвищить ефективність і конкурентоспроможність вітчизняного виробництва.

Опис

Ключові слова

логістична система, машинобудування, надійність, підприємство, прогнозування, стійкість, управління

Бібліографічний опис

Гридасов, Я. В. Забезпечення стійкості і надійності логістичної системи підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 131 Прикладна механіка / Гридасов Ярослав Владиславович. – Харків, ХНАДУ. – 2023. – 74 с.