Автоматизована обробка результатів інженерно-геодезичних вишукувань та побудова цифрової моделі місцевості на ділянці автомобільної дороги Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг км 86+900 – км 90+000

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – технологія автоматизованої обробки результатів інженерно-геодезичних вишукувань та побудови цифрової моделі місцевості лінійних споруд. Мета роботи – проведення автоматизованої обробки результатів інженерно – геодезичних вишукувань для отримання точних, повних та достовірних даних про стан місцевості у цифровому форматі, необхідних для подальшої розробки проєкту ремонту ділянки автомобільної дороги Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг з км 86+900 до км 90+000 засобами автоматизованого проєктування. Метод дослідження – аналіз наукової та технічної інформації за літературними джерелами і нормативною документацією. Галуззю використання є цифрове моделювання місцевості проектними організаціями та установами. В результаті розробки дипломної роботи виконано: аналіз нормативно-правового забезпечення України щодо виконання інженерно-геодезичних вишукувань та обробки їх результатів; встановлено топографо-геодезичну вивченість району виконання робіт та технічну характеристику об’єкта інженерно-геодезичних вишукувань; камеральну автоматизовану обробку результатів вимірювань з визначення положення пунктів опорної геодезичної мережі та точок знімального планово-висотного обґрунтування; аналіз видів цифрових моделей місцевості та їх характеристик; побудову цифрової моделі ситуації та цифрової моделі рельєфу на ділянці автомобільної дороги Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг км 86+900 – км 90+000.

Опис

Ключові слова

геодезичні вишукування, геодезична зйомка, програмний комплекс, рельєф, тахеометр, цифрова модель місцевості

Бібліографічний опис

Калембет, Ю. Р. Автоматизована обробка результатів інженерно-геодезичних вишукувань та побудова цифрової моделі місцевості на ділянці автомобільної дороги Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг км 86+900 – км 90+000 : дипломна робота … магістра : 193 Геодезія та землеустрій / Калембет Юлія Романівна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 86 с.