Історія розвитку супер-додатків та їх функціональних можливостей

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Юнік, Д. С. Історія розвитку супер-додатків та їх функціональних можливостей / Юнік Д. С., Тімонін В. О. // Комп’ютерні технології і мехатроніка : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : ХНАДУ, 2020. – С. 96–100.