Облік виробничих запасів у системі оподаткування

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022-12-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Для досягнення поставленої мети в дипломній роботі вирішені наступні завдання: вивчення й узагальнення теоретичних засад з обраної теми; дослідження практики організації обліку виробничих запасів на підприємстві; розгляд проблем удосконалення організації обліку товарно-матеріальних цінностей; розробка шляхів удосконалення списання запасів у виробництво. Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та наданні рекомендацій щодо удосконалення обліку виробничих запасів та доведенні їх до рівня методичних розробок та прикладних рекомендацій для бухгалтерської служби підприємства.

Опис

Ключові слова

виробничі запаси, оцінка запасів, первинний облік, синтетичний облік, аналітичний облік, фінансовий стан

Бібліографічний опис

Шрамкова, Н. О. Облік виробничих запасів у системі оподаткування : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 "Облік і оподаткування" / Шрамкова Наталія Олександрівна. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 76 с.