Застосування бортового комп’ютера Multitronics VG1031GPL для дослідження експлуатаційних властивостей автомобіля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто можливість застосування для наукових досліджень бортового комп'ютера. Визначені відносні похибки при вимірюванні показників експлуатаційних властивостей автомобіля.

Опис

Ключові слова

дорожні випробування, витрата палива, бортовий комп’ютер, дорожные испытания, расход топлива, бортовой компьютер, road tests, fuel consumption, onboard computer

Бібліографічний опис

Сітовський, О. П. Застосування бортового комп’ютера Multitronics VG1031GPL для дослідження експлуатаційних властивостей автомобіля / О. П. Сітовський // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2012. - Вип. 3.

Зібрання