ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ ҐРУНТОУЩІЛЬНЮВАЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ З ПОВЕРХНЯМИ БЛОКУВАЛЬНОГО ТИПУ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглянуто фізико-математичну модель, яка дасть можливість оцінити ступінь ущільнення ґрунтів профільними поверхнями і порівняти її з показниками існуючих машин. Також при обробці результатів можна виділити параметри, що дозволяють оптимізувати процес ущільнення ґрунту.

Опис

Ключові слова

ґрунтоущільнювальне обладнання, блокування, робочий орган, ущільнення, профіль, грунтоуплотняющее оборудование, блокирование, рабочий орган, уплотнение, профиль, soil-compacting equipment, blocking, working element, compaction, rammer, profile

Бібліографічний опис

Анофрієв, П. Г. Фізико-математична модель ущільнення грунтів грунтоущільнювальним обладнанням з поверхнями блокувального типу / П. Г. Анофрієв, В. Е. Черкудінов // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2014. – Вып. 65/66. – C. 87–89.

Зібрання