Выпуск 65/66

Постійне посилання зібрання

ЩОБ ПЕРЕЙТИ ДО ПЕРЕЛІКУ СТАТЕЙ НАТИСНІТЬ "ЗАГОЛОВКИ"

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 56
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014)
 • Документ
  ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРУЖЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ ОТВАЛОМ АВТОГРЕЙДЕРА МЕТОДОМ ТРЕХМЕРНОГО ВИРТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Шевченко, В. О.; Рагулин, В. Н.; Фатеев, Р. В.; Рагулін, В. Н.; Фатєєв, Р. В.; Shevchenko, V.; Ragulin, V.; Fatejev, R.
  Рассмотрена методика исследования нагружения гидроцилиндров управления основным рабочим оборудованием автогрейдера при использовании современных программных комплексов для анализа виртуального объекта.
 • Документ
  ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГІДРОІМПУЛЬСНОЇ ОЧИСТКИ ПОВЕРХОНЬ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Сиротинський, О. А.; Онокало, В. Г.; Форсюк, С. Л.; Заєць, В. В.; Рєзніков, О. О.; Сиротинский, А. А.; Онокало, В. Г.; Заец, В. В.; Резников, А. А.; Syrotyns’kyj, O.; Onokalo, V.; Forsjuk, L.; Zajets’, V.; Reznikov, O.
  Розглянуто проблеми відновлення робочих поверхонь шляхом гідроімпульсної очистки, наведено промивний пристрій.
 • Документ
  ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ ГИДРОПРИВОДА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Пимонов, Г. Г.; Пимонов, И. Г.; Пімонов, Г. Г; Пімонов, І. Г.; Pimonov, G.; Pimonov, I.
  Установлено влияние основных параметров гидропривода на время разогрева рабочей жидкости до температуры, обеспечивающей возможность его работы, и на основании результатов проведенных исследований совершенствуется система терморегуляции.
 • Документ
  ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОДГОТОВКА ГИДРОПРИВОДОВ МОБИЛЬНЫХ МАШИН
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Пимонов, И. Г.; Пімонов, І. Г.; Pimonov, I.
  Установлены зависимости, связывающие время разогрева рабочей жидкости с основными параметрами гидропривода, при условии обеспечения постоянного давления на входе насоса на всём протяжении разогрева.
 • Документ
  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ГИДРОПРИВОДА СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ В ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯХ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Косолапов, В. Б.; Kosolapov, V.
  Приведены результаты исследования изменения, в процессе эксплуатации строительной машины, несущей способности смазочной пленки, образованной ПАВ из состава рабочей жидкости объемного гидропривода на поверхностях трибосопряжений, путем измерения ее диэлектрической проницаемости.
 • Документ
  ПОКРАЩЕННЯ ПРОТИЗНОШУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ У НЬОГО КОНДИЦІОНЕРА ТЕCHNI-LUBE
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Венцель, Є. С.; Дикунова, Л. М.; Шилова, Т. Г.; Голубов, О. С.; Венцель, Е. С.; Голубов, А. С.; Ventsel, Ye.; Dikunova, L.; Shylova, T.; Golubov, A.
  Штучне введення кондиціонера Теchni-lube в дизельне паливо сприяє суттєвому покращенню його протизношувальних та антифрикційних властивостей. Це підтверджують результати досліджень, які було проведено за допомогою машин тертя ЧКМ та СМЦ-2; при цьому мінімально необхідним значенням концентрації кондиціонера Теchni-lube в паливі має 0,12 %.
 • Документ
  ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ РОБОЧИХ РІДИН ГІДРОПРИВОДІВ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Венцель, Є. С.; Глушкова, Д. Б.; Орел, О. В.; Талалаєнко, О. М.; Венцель, Е. С.; Орел, А. В.; Талалаенко, О. М.; Ventsel, Ye.; Glushkova, D.; Orel, O.; Talalaenko, O.
  Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень, які показали можливість використання коефіцієнта протизношувальних властивостей робочих рідин для визначення їх терміну служби в гідроприводах будівельних машин.
 • Документ
  ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО ПОКРЫТИЯ НА РЕСУРС РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ АВТОГРЕЙДЕРА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Венцель, Е. С.; Глушкова, Д. Б.; Щукин, А. В.; Волощук, С. А.; Венцель, Є. С.; Щукін, О. В.; Волощук, С. О.; Ventsel, Ye.; Glushkova, D.; Shchukin, A.; Voloshchuk, S.
  Показано, что применение ионно-плазменного напыления системы TiN-Cr2N является наиболее рациональным способом повышения ресурса режущих элементов, в частности, ножей автогрейдера. Приведены результаты лабораторных и эксплуатационных исследований ионно-плазменного покрытия на поверхности ножей автогрейдера, подвергнутых закалке токами высокой частоты. Показано, что ионно-плазменное покрытие позволяет повысить ресурс (снизить износ) режущих элементов примерно в 1,7 раза.
 • Документ
  ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕЛЕСКОПІЧНОГО РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ ОДНОКІВШЕВОГО ЕКСКАВАТОРА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Хмара, Л. А.; Дахно, О. О.; Дахно, О. А.; Khmara, L.; Dakhno, O.
  Розглянуті питання, пов’язані з оцінкою ефективності та визначенням продуктивності одноківшевого екскаватора при роботі робочим обладнанням з телескопічною рукояттю й телескопічними стрілою та рукояттю, у порівнянні з традиційним РО. Сформовано методику визначення об’єму розроблюваного ґрунту, оцінки ефективності та продуктивності екскаватора з телескопічним РО, на основі якої було проведено розрахунки та побудовано графіки.
 • Документ
  ЗМЕНШЕННЯ ОПОРІВ ҐРУНТУ ЗУБУ РОЗПУШНИКА В РЕЖИМІ ЗАГЛИБЛЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Фомін, А. В.; Пелевін, Л. Є.; Мельниченко, Б. М.; Жмура, М. О.; Фомин, А. В.; Пелевин, Л. Е.; Fomin, A.; Pelevin, L.; Melnichenko, B.; Zhmura, M.
  Розглянуто особливості робочого процесу розпушників у режимі заглиблення робочого органа. Визначено закономірності опорів ґрунту розпушенню в цьому режимі та в режимі зі збільшеною швидкістю заглиблення робочого органа у ґрунт. Запропоновано конструкцію розпушника, яка забезпечує зменшення опору ґрунту руйнуванню в режимі заглиблення робочого органа.
 • Документ
  ГРЕЙДЕР ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Ярыжко, А. В.; Ярижко, О. В.; Yaryzhko, A.
  Проведен обзор современных прицепных грейдеров с многоотвальной системой. Определены отличительные особенности и область применяемости машины. Сформулирована задача анализа планирующей способности. Предложена методика определения коэффициента сглаживания в продольном и поперечном направлениях.
 • Документ
  АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ СХЕМ ҐРУНТОПРИБИРАЧІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛАНЦЮГОВИХ СКРЕБКОВИХ ТРАНШЕЄКОПАЧІВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Волянюк, В. О.; Горбатюк, Є. В.; Волянюк, В. А.; Горбатюк, Е. В.; Volyaniuk, V.; Gorbatiuk, Ye.
  Наведено аналіз існуючих конструкцій ґрунтоприбирачів та обґрунтовано найбільш доцільну для ланцюгових траншеєкопачів. Розглянуто методику визначення кінематичних параметрів та силових і енергетичних показників скребкових ґрунтоприбирачів ланцюгових траншеєкопачів.
 • Документ
  ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ВІДВАЛА БУЛЬДОЗЕРА З КОМБІНОВАНОЮ НОЖОВОЮ СИСТЕМОЮ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Главацький, К. Ц.; Середа, О. В.; Главацкий, К. Ц.; Glavatskiy, K.; Sereda, O.
  Розглянуто дослідження, розробка і практичне застосування комбінованих ножових систем для зниження енергоємності копання ґрунту бульдозерним відвалом, поліпшення нагромадження та переміщення ґрунту по відвалу і зменшення втрат ґрунту в бокові валики використанням виключно косого копання ґрунту.
 • Документ
  ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОСНОВНОЙ РАМЫ АВТОГРЕЙДЕРА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Резников, А. А.; Рєзніков, О. О.; Reznikov, O.
  Представлены результаты количественной оценки влияния геометрических параметров металлоконструкции автогрейдера на напряженно-деформированное состояние основной рамы. На основании проведенного дисперсионного анализа был осуществлён выбор рациональной формы металлоконструкции основной рамы автогрейдера.
 • Документ
  НАГРУЗКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА БУЛЬДОЗЕР ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУНТА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Розенфельд, Н. В.; Доля, Ю. А.; Rozenfeld, N.; Dolya, Yu.
  Рассмотрено движение бульдозера по неровностям реального забоя. Определены величины перемещений отвала вследствие неровностей забоя, рассчитаны значения величины срезаемой стружки по длине отвала и длине забоя. Рассчитаны величины возникающей силы резания грунта по пути забоя, точки приложения равнодействующей силы резания.
 • Документ
  АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВ СКРЕПЕРНЫХ ПОЕЗДОВ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Ковалевский, С. Г.; Kovalevsky, S.
  Проведен анализ конструкций сцепных устройств по материалам научно-технической и патентно-лицензионной информации.
 • Документ
  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОГРЕЙДЕРА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Шевченко, В. А,; Чаплыгина, А. М.; Шевченко, В. О.; Чаплигіна, О. М.; Shevchenko, V.; Chaplygina, A.
  Показано, что для описания параметров землеройно-транспортных машин (ЗТМ) целесообразно использовать боковое смещение и угол поворота машины относительно продольной оси. Скорость движения автогрейдера оказывает несущественное влияние на формирование показателей курсовой устойчивости. Наиболее существенное влияние на параметры курсовой устойчивости автогрейдера оказывает угол установки отвала в плане.
 • Документ
  ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ У ЗАДНІЙ СТІНЦІ КОВША СКРЕПЕРА
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Хмара, Л. А.; Спільник, М. А.; Спильник, М. А.; Khmara, L.; Spilnik, M.
  Досліджено конструктивні рішення задніх стінок скрепера. Проведені дослідження виконано у CAD Solid Works Simulation напруженого стану задньої стінки та поляризаційно-оптичним методом при моделюванні процесу розвантаження ковша. Запропонована нова конструкція задньої стінки скрепера відрізняється більш рівномірним розподілом напружень, знижує загальне напруження на 30–40 % при розташуванні гідроциліндра у співвідношенні Н43/сН=0,5.
 • Документ
  ВИЗНАЧЕННЯ ЗУСИЛЛЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ ҐРУНТУ З КОВША СКРЕПЕРА З НАПІВКРУГЛИМ ДНИЩЕМ
  (Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014) Хмара, Л. А.; Баєв, С. В.; Спільник, М. А.; Баев, С. В.; Спильник, М. А.; Khmara, L.; Bаev, S.; Spilnik, M.
  Розглядається теоретичний аналіз процесу розвантаження ковша скрепера з напівкруглим днищем із примусовим розвантаженням. Теоретичний аналіз дозволяє розраховувати залежність зміни маси ґрунту від положення задньої стінки відносно довжини днища скрепера, а також зусилля, необхідні для його розвантаження.