Оптимізація планетарної передачі бортового редуктора з використанням методу диференціальної еволюції

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

На основі проведеного аналізу наукових публікацій з багатоцільової оптимізації планетарних передач для завдання модернізації конструкції бортової коробки передач з великою кількістю змінних конструкції та умов обмеження вибрано алгоритм оптимізації, побудований на базі алгоритму диференціальної еволюції. Здійснено оптимізацію планетарної передачі бортового редуктора танка Т-64 з використанням алгоритму методу диференціальної еволюції. Використання отриманої конструкції планетарної передачі дозволяє знизити навантаження на елементи коробки передач та зберегти габаритні розміри й конструктивні особливості бортового редуктора.

Опис

Ключові слова

планетарна передача, оптимізація, алгоритм диференціальної еволюції, planetary gear, optimization, differential evolution algorithm, планетарная передача, оптимизация, алгоритм дифференциальной эволюции

Бібліографічний опис

Клiтной, В. В. Оптимiзацiя планетарної передачi бортового редуктора з використанням методу диференцiальної еволюцiї / Клiтной В. В., Клiтной В. В., Батрак П. О. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 47. - С. 15-20