Використання WEB-технологій для вдосконалення перевізних процесів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проблема створення єдиного інформаційного простору транспортних систем пов’язана із узагальненням, аналізом та синтезом різнорідних гетерогенних складових частин, підсистем, ланок, об’єктів, що є керованими або керуючими та використовують відповідні комп’ютерні ресурси. Застосування WEB-технологій є логічним продовженням розвитку сучасних інформаційних систем та обчислювальних мереж.

Опис

Ключові слова

комп’ютерні системи, WEB-технології, навігація, транспортний зв’язок, computer systems, web technology, navigation, transport communication, компьютерные системы, WEB-технологии, навигация, транспортное сообщение

Бібліографічний опис

Алексієв, О. П. Використання WEB-технологій для вдосконалення перевізних процесів / Алексієв О. П., Алексієв В. О., Маций М. Є. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 92, т. 1. – С. 7–16.