Концептуальне моделювання роботизованої виробничої ділянки

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мамін, В. А. Концептуальне моделювання роботизованої виробничої ділянки / Мамін В. А., Безкоровайний В. В. // Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві : Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 25 листоп. 2020 р. Секція: Математичне моделювання технологічних процесів : тези доп. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. — Харків, 2020.