Особенности учета неустановившегося режима работы двигателя при моделировании его структурного шума

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статье рассмотрена модель образования структурного шума двигателя внутреннего сгорания. Рассмотрены способы его расчета для стационарного и нестационарного режимов работы двигателя. Проанализированы особенности учета неустановившегося ре- жима при оценке шума.

Опис

Ключові слова

моделирование структурного шума, двигатель внутреннего сгорания, неустановившийся режим

Бібліографічний опис

Особенности учета неустановившегося режима работы двигателя при моделировании его структурного шума / М. Г. Шатров, А. Л. Яковенко, И. В. Алексеев, Набиль Гадир // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2013. - Вип. 5.

Зібрання