ПАРАМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД ПОДАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЕРЕДАЧ ЗАЧЕПЛЕННЯМ У СЕРЕДОВИЩІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Запропоновано параметричний підхід до побудови 3D-моделі черв’ячного колеса в пакеті Autodesk Inventor із застосуванням «параметричної оболонки». Проведений аналіз та математичне оброблення довідкових даних дозволили скористатися основними геометричними параметрами червֹ’ячного колеса як вихідними у процесі удосконалення подання елементів складників черв’ячних передач для виконання їх креслеників.

Опис

Ключові слова

зуб, черв’ячне колесо, параметрична черв’ячна оболонка, Autodesk Inventor, зуб, червячное колесо, параметрическая червячная оболочка, Autodesk Inventor, tooth, worm type wheel, parametric worm type shell, Autodesk Inventor

Бібліографічний опис

Іванов, Є. М. Параметричний підхід подання елементів передач зачепленням у середовищі автоматизованого проектування / Є. М. Іванов, О. О. Мосенцев, О. А. Дорогін // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 77. – C. 58–61.

Зібрання