Інформаційно-пошукова система вибору трактора

Thumbnail Image

Дата

2023-06

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт роботи – процес вибору трактора для комунального господарства. Предмет роботи – розробка інформаційної пошукової системи вибору трактора для комунального господарства. Мета роботи – підвищення ефективності процесу вибору тракторів для комунального господарства. На основі виконаного аналізу ринку тракторної техніки Україні сформульовані вимоги до інформаційної пошукової системи вибору трактора для комунального господарства. Виходячи з аналізу сучасних систем управління базами даних і вимог до інформаційної пошукової системи обрано базовий програмний засіб - СУБД MS Access. На основі інфологічного, даталогічного і логічного моделювання предметної області в програмному середовищі системи MS Access розроблено інформаційну пошукову систему вибору трактора для комунального господарства, а саме побудовані таблиці бази даних, розроблені засоби введення і пошуку інформації, засоби формування звітів.

Опис

Ключові слова

комунальне господарство, бази даних, вибір трактора, інформаційна пошукова система

Бібліографічний опис

Бондарев, О. О. Інформаційно-пошукова система вибору трактора : дипломна робота … бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Олег Олександрович Бондарев. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 73 с.