Модулятор електронної гальмiвної системи

Анотація

Модулятор електронної гальмівної системи, що має корпус, у порожнині якого розташований золотник з крізним осьовим отвором, притиснутий вправо пружиною у початкове положення, та на зовнішній бічній поверхні зубчасту рейку, зв'язану з шестернею вала крокового електродвигуна, а в корпусі модулятора виконані отвори, лівий з'єднаний з гальмівною камерою, середній - з гальмівним краном, правий, закритий золотником - з атмосферою, який відрізняється тим, що у корпусі модулятора між середнім і правим отворами виконано, перекритий в початковому положенні, четвертий отвір, золотник має можливість перекривати головками середній, правий та четвертий отвори в корпусі модулятора, в золотнику також виконано, між середньою та правою головками, радіальний отвір, який з'єднує осьовий отвір з порожниною між корпусом та золотником.

Опис

Ключові слова

автотранспортнi засоби, гальмiвнi системи

Бібліографічний опис

Пат. 84437 C2 Україна, МКИ B60T 8/36. Модулятор електронної гальмiвної системи / Туренко Анатолiй Миколайович, Ломака Степан Йосипович, Клименко Валерiй Iванович, Рижих Леонiд Олександрович, Леонтьєв Дмитро Миколайович, Чебан Андрiй Анатолiйович, Красюк Олександр Миколайович, Тишковець Сергiй Вiкторович ; власники : ХНАДУ, Туренко А. М., Ломака С. Й., Клименко В. I., Рижих Л. О., Леонтьєв Д. М., Чебан А. А., Красюк О. М., Тишковець С. В. - N a 2006 02536 ; заявл. 09.03.2006 ; опубл. 27.10.2008, Бюл. N 20. - 4 с.

Зібрання