Підвищення ефективності силової дії при зовнішньому безконтактному рихтуванні кузовів легкових автомобілів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено аналіз електромагнітних процесів в суміщених узгоджувальних пристроях – інструментах магнітно-імпульсного рихтування автомобільних кузовів. За отриманими аналітичними виразами проведено чисельні оцінки та побудовано графічні залежності радіального розподілу струму в узгоджувальному пристрою. Встановлено, що величина коефіцієнту трансформації узгоджувальних пристроїв істотно залежить від електрофізичних властивостей металу їх вторинної обмотки.

Опис

Ключові слова

магнітно-імпульсне рихтування, магнітно-імпульсна установка, узгоджувальний пристрій, видалення вм’ятин, зовнішнє рихтування, індуктор, магнитно-импульсная рихтовка, магнитно-импульсная установка, согласующее устройство, удаление вмятин, внешняя рихтовка, индуктор, magnetic-pulse straightening, magnetic-pulse installation, matching device, removing dents, straightening outside the inductor

Бібліографічний опис

Гнатов, А. В. Нові властивості тонкостінного металу при його магнітноімпульсній обробці / А. В. Гнатов, П. В. Рувінський // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2013. - Вип. 4.

Зібрання