Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування трансмісій будівельних і дорожніх машин». Частина1

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Методичні вказівки розроблено з метою надання допомоги при підготовці та виконанні практичних робот з дисципліни «Проектування трансмісій будівельних і дорожніх машин». Частина 1.

Опис

Ключові слова

будівельні і дорожні машини, практичні роботи

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування трансмісій будівельних і дорожніх машин» : для студентів механ. ф-ту 133 «Галузеве машинобудування» [Електронний ресурс] Ч. 1 / уклад. С. Г. Ковалевський ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. − Харкiв, 2022. − 9 с.

Зібрання