Поняття та концепція машинобудівної логістичної системи гідроприводу

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Створення напряму логістики в галузі гідроприводу забезпечить підвищення ефективності продуктивності машини за рахунок систематизації конструктивних і експлуата-ційних параметрів. У цьому випадку логістика є інтегратором матеріального та інформаційного потоків ланок гідроприводу.

Опис

Ключові слова

гідропривід, потік робочої рідини, підвищення продуктивності, логістика, hydraulic drive, flow of working fluid, productivity increase, logistics, гидропривод, поток рабочей жидкости, повышение производительности, логистика

Бібліографічний опис

Пiмонов, I. Г. Поняття та концепцiя машинобудiвної логiстичної системи гiдроприводу / Пiмонов I. Г., Погорiлий I. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 88, т. 2. – С. 124–127.