Випуск 88 Том 2 / Выпуск 88 Том 2

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020)
 • Документ
  Підвищення якості діагностування гідроприводів мобільних машин
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Пімонов, І. Г.; Рукавишников, Ю. В.; Pimonov, I.; Rukavishnikov, Yu.; Пимонов, И. Г.; Рукавишников, Ю. В.
  Проведено дослідження різних систем діагностичних параметрів статапараметричного методу діагностування. Встановлено основні властивості цих систем за різних визначальних діагностичних параметрів і здіснено порівняльний аналіз цих властивостей. Використання результатів дослідження дозволяє забезпечити високу якість діагностування в гідроприводах мобільних машин..
 • Документ
  Поняття та концепція машинобудівної логістичної системи гідроприводу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Пімонов, І. Г.; Погорілий, І. В.; Pimonov, I.; Pohorily, I.; Пимонов, И. Г.; Погорелый, И. В.
  Створення напряму логістики в галузі гідроприводу забезпечить підвищення ефективності продуктивності машини за рахунок систематизації конструктивних і експлуата-ційних параметрів. У цьому випадку логістика є інтегратором матеріального та інформаційного потоків ланок гідроприводу.
 • Документ
  Визначення протизносної властивості робочої рідини за діелектричною проникністю адсорбованого шару пар
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Рукавишников, Ю. В.; Rukavishnikov, Yu.
  У статті розглядається метод оцінювання протизносної властивості робочої рідини для об’ємного гідроприводу, що заснований на вимірюванні діелектричної проникності адсорбційної плівки, яка утворюється поверхнево-активними речовинами з її складу. Описано особливості цього методу та проаналізовані отримані результати.
 • Документ
  Модель формування локального напруженого стану в основі мікронерівностей під час їх взаємодії
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Косолапов, В. Б.; Kosolapov, V.
  Розглянуто моделювання локального напруженого стану у основі нерухомої мікронерівності під час взаємодії з рухомою мікронерівністю за умови врахування ступеня перекриття та величини зовнішнього навантаження зазначеного сполучення. Розглянуто розв’язування задачі за стандартною методикою з використанням додатка Mathcad, отримано графік зміни значення напруженого стану в основі мікронерівності.
 • Документ
  Електропровідність і механічна міцність мастильної плівки трибосполучання
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Венцель, Є. С.; Малащенко, В. А.; Орел, О. В.; Щукін, О. В.; Ventsel, E.; Malaschenko, V.; Оrel, O.; Shchukin, O.; Венцель, Е. С.; Малащенко, В. А.; Орел, А. В.; Щукин, А. В.
  Теоретичним шляхом подано й експериментально підтверджено, що дисперсність частинок забруднень, що знаходяться в мастилах, істотно впливає на їх деякі фізичні характеристики. Так, зокрема встановлено, що під час штучного диспергування частки забруднень у мастильному матеріалі, то його електропровідність зростає. Це має призвести до зниження частки електростатичного зношування трибосполучання. Також такі частинки здатні збільшити механічну міцність (поверхневий натяг) мастильних плівок, тобто зробити граничні шари більш міцними, за рахунок чого також можна очікувати зменшення зносшення.
 • Документ
  Визначення раціональних витрат потужності на інтенсифікацію робочого процесу землерийно-транспортної машини та технічні рішення їх реалізації
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Хмара, Л. А.; Голубченко, О. І.; Khmara, L. A.; Golubchenko, A. I.; Хмара, Л. А.; Голубченко, А. И.
  Розроблена методика визначення раціональних витрат потужності на інтенсифікацію робочого процесу землерийно-транспортної машини за умови повного використання тягово-зчіпних властивостей ходового обладнання базової машини з максимальними тяговим та загальним ККД. Запропоновані технічні рішення інтенсифікаторів для реалізації мінімальних витрат потужності, наведений приклад застосування запропонованої ме-тодики.
 • Документ
  Енерговитрати руху та тепловий режим роботи ГСТ малогабаритного навантажувача з некерованими колесами
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Разарьонов, Л. В.; Ковалевський, С. Г.; Ярижко, О. В.; Razarenov, L.; Kovalevckij, S.; Yaryzhko, A.; Разарёнов, Л. В.; Ковалевский, С. Г.; Ярижко, А. В.
  Розглянута проблема розрахунку теплового режиму гідрооб’ємних передач тягового привода малогабаритного навантажувача з бортовою системою повороту.
 • Документ
  Визначення алгоритму вибору технологій та робочого обладнання для ефективного утворення свердловин під час прокладання підземних комунікацій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Супонєв, В. М.; Suponyev, V. N.; Супонев, В. Н.
  Пропонується алгоритм вибору технологій утворювання горизонтальних свердловин та методики визначення параметрів наконечників для утворення підземних комунікаційних порожнин статичним проколюванням, продавлюванням rрунту та їх комбінацією. Основою отриманих методик є результати комплексного дослідження процесів розроблення свердловин в rрунті наконечниками робочих органів, які забезпечують безтраншейне прокладання інженерних комунікацій із враховуванням технологічних особливостей процесів та фізико-механічних властивостей rрунтів. Запропонований алгоритм дозволяє на стадії проєктування інженерних мереж визначити ефективну технологію статичного проколу rрунту та підібрати обладнання відповідно до технологічних особливостей та умов створення комунікаційних порожнин в rрунті.
 • Документ
  Дослідження процесу копання rрунту фізичною моделлю бульдозерного обладнання з неповоротним відвалом та змінною комбінованою об’ємною ножовою системою
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Ракша, С. В.; Главацький, К. Ц.; Горбенко, Ю. О.; Raksha, S.; Hlavatskyi, K.; Gorbenko, Yu.; Ракша, С. В.; Главацкий, К. Ц.; Горбенко, Ю. А.
  Проведено експериментальні дослідження процесу копання rрунту фізичною моделлю неповоротного бульдозерного відвала зі змінною комбінованою об’ємною ножовою системою (КОНС) з метою розроблення її ефективної конструкції на основі застосування косого різання для підвищення ефективності здійснення робіт за рахунок зменшення питомого опору копанню, скорочення шляху копання до набору повноцінної призми rрунту та зменшення втрат rрунту у бічні валики. За результатами досліджень отримані позитивні результати.
 • Документ
  Визначення довжини лемеша та сили різання ґрунту різцями (зубами) траншейних екскаваторів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Кравець, С. В.; Бундза, О. З.; Супонєв, В. М.; Гапонов, О. О.; Kravec, S. V.; Bundza, O. Z.; Suponyev, V. N.; Gaponov, O. O.; Кравец, С. В.; Бундза, О. З.; Супонев, В. Н.; Гапонов, А. А.
  Отримані прості залежності для визначення довжини лемеша на критичній глибині різання різців, що дозволяє визначити їх опір різанню. Отримані апроксимаційні залежності щодо відносної довжини лемешів для асиметричного блокованого і напівблокованого різання rрунту крайніми бічними різцями і для напівблокованого критичноглибинного рі-зання rрунту середніми різцями.
 • Документ
  Дослідження взаємодії короткобазового навантажувача з опорною поверхнею під час здійснення транспортних операцій
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Мусаєв, З. Р.; Musaev, Z. R.; Мусаєв, З. Р.
  Здійснено аналітичне дослідження процесу переїзду короткобазового навантажувача через перешкоду, результати якого дозволять виявити оптимальні параметри машини під час її взаємодії з опорною поверхнею та підвищити стійкість механізму, а також ефективність проведення робіт на робочій ділянці.
 • Документ
  Вплив рейкових стиків на динамічні зусилля, які виникають під час пересування ходових коліс мостових кранів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Фідровська, Н. М.; Перевозник, І. А.; Щербак, О. В.; Fidrovskay, N.; Perevoznik, I.; Shcherbak, O.; Фидровская, Н. Н.; Перевозник, И. А.; Щербак, О. В.
  У статті розглянуті динамічні навантаження, які виникають під час пересування ван-тажних візків і кранів мостового типу. Основні динамічні навантаження з’являються під час переходних процесів. Поганий стан рейкових колій призводить до появи додаткових динамічних навантажень. Особливо на це впливають відхилення підкранових рейок, зокрема вибоїни на рейках і поганий стан стиків.
 • Документ
  Обґрунтування доцільності встановлення кілець жорсткості в шахтних барабанах
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Фідровська, Н. М.; Хурсенко, С. О.; Бобонець, О. І.; Fidrovskay, N.; Hursenko, S.; Bobonec, O.; Фидровская, Н. Н.; Хурсенко, С. А.; Бобонец, О. И.
  У статті розглянуті проблеми, що виникають у роботі шахтних барабанів і дається власне пояснення незадовільного їх функціонування. Проведений уточнювальний розрахунок обичайки барабана, яка підкріплена кільцями жорсткості з урахуванням місця встановлення кілець і їх жорсткості.
 • Документ
  Динамічні навантаження в мобільній землерийній машині безперервної дії під час стопоріння робочих органів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Мусійко, В. Д.; Гончар, М. О.; Ніколаєнко, В. А.; Musiiko, V.; Honchar, M.; Nikolaienko, V.; Мусийко, В. Д.; Гончар, М. А.; Николаенко, В. А.
  У процесі стопоріння робочих органів землерийних машин виникають значні динамічні навантаження, які діють на деталі трансмісії та можуть призвести до руйнування машини. Попередній орієнтовний розрахунок таких навантажень виконують за спрощеними одно- або двомасовими динамічними моделями. Для більш детального й точного аналізу динамічних навантажень в елементах трансмісії землерийної машини необхідно розгля-нути рух елементів багатомасової моделі машини. Навантаженість елементів трансмісії оцінюється за коефіцієнтом динамічності, який залежить від кінематичних та пружно-інерційних параметрів машини. Зменшення динамічних навантажень можливе корегуванням параметрів жорсткості валів та моментів інерції махових мас, а також введенням еластичних муфт та запобіжних фрикційних муфт з керувальним пристроєм.
 • Документ
  Мобільний реєстраційно-вимірювальний комплекс для оцінювання та підвищення експлуатаційних властивостей колісних машин
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Клец, Д. М.; Дубінін, Є. О.; Холодов, А. П.; Слинченко, І. В.; Klets, D.; Dubinin, Ye.; Kholodov, A.; Slynchenko, I.; Клец, Д. М.; Дубинин, Е. А.; Холодов, А. П.; Слинченко, И. В.
  Розроблено вимоги до мобільного реєстраційно-вимірювального комплексу для оцінювання та підвищення безпеки використання колісних машин з урахуванням сучасних засобів і підходів, а також перспективну схему роботи реєстраційно-вимірювального комплексу з елементами штучного інтелекту. Створено сучасний мобільний реєстраційно-вимірювальний комплекс як основу інтелектуальної платформи управління та контролю руху колісної машини. Результати дослідження можуть бути використані для сертифікації та експлуатації колісних машин.
 • Документ
  Математическое и компьютерное моделирование нагруженности основных элементов рамы фронтального погрузчика
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Щербак, О. В.; Иваненко, О. И.; Резников, А. А.; Хачатурян, С. Л.; Shcherbak, O.; Ivanenko, O.; Reznikov, A.; Hachaturan, S.; Щербак, О. В.; Іваненко, О. І.; Резников, О. О.; Хачатурян, С. Л.
  Выполнено исследование влияния степени приближения математической модели к реальному процессу и изменение нагруженности основных элементов рамы фронтального погрузчика. Используя компьютерное моделирование, было исследовано напряженное состояние основных элементов рамы погрузчика с учетом динамических нагрузок, полученных путём математического моделирования.
 • Документ
  Визначення показників курсової стійкості автогрейдера на основі дослідження його аналітичної моделі руху
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Шевченко, В. О.; Чаплигіна, О. М.; Shevchenko, V.; Chaplygina, O.; Шевченко, В. А.; Чаплыгина, А. М.
  На основі аналізу даних експериментальних досліджень розроблена математична модель руху автогрейдера в процесі виконання технологічних операцій. Модель дозволяє враховувати варіативність координат прикладання головного вектора сил зовнішнього опору на робочому органі, а також дозволяє описати не тільки плоский рух автогрейдера під дією змінних сил опору, але й рух у разі блокування основного відвалу в ґрунті. Пропонована модель дозволяє з високою достовірністю виконувати аналітичний аналіз параметрів курсової стійкості автогрейдера.
 • Документ
  Застосування узагальнених критеріїв енергетичної оцінки робочого процесу перемішування будівельних сумішей
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Назаренко, І. І.; Клименко, М. О.; Nazarenko, I.; Klymenko, M.; Назаренко, И. И.; Клименко, Н. А.
  Розглянуто процес перемішування будівельних сумішей у барабані гравітаційного бетонозмішувача з точки зору енергетичного балансу системи «барабан змішувача-бетонна суміш» на умовах дискретної та континуальної моделі бетонної суміші. Запропоновані критерії робочого процесу перемішування та критерії подібності процесів перемішування бетонних сумішей, що ґрунтуються на передумовах одночасного протікання процесів диспергування, масопереносу та фізико-хімічних перетворень.
 • Документ
  Modeling of dynamic systems by method of bond graph
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Jakovenko, V. B.; Mishchuk, Y. A.; Яковенко, В. Б.; Міщук, Є. О.; Яковенко, В. Б.; Мищук, Е. А.
  The various technical systems consist of separate parts, which are in a certain way organized as a whole and interact with each other. The interaction is due to the connections of the parts, the external influences and the anticipation of the desired consequences. One of the problems of such interaction is the study of the temporal evolution of the effects of action on objects of different nature. The methodology of the systematic approach to solving management problems is based on two basic principles of modeling and purposefulness. One of the effective methods in which the ideas of component modeling at the lower level (level of energy domains) are imple-mented is the method of bond graphs. The language of bond graphs allows to build models of dynamic systems in the state space. As a result of the analysis of existing researches and publi-cations, the purpose of research is set, namely: creating dynamic models of technical systems with using the method of the bond graph. In this work, the structural model of control of the harmonic oscillator, which is described by the system of equations in the state space, is present-ed. In addition to state equations, we obtain observation equations that connect the state with the initial parameter of the system. An oscillatory system with one degree of freedom in which the resistance R is a model for the transformation of mechanical energy into other forms is con-sidered. Also, the principle of constructing a control model in a state of space for a vibrational system with one degree of freedom is considered in the conditions that the system is not per-turbed by force, but by speed. The next stage of the complication of the model was the consider-ation of the case when the support of oscillator has velocity which not equal zero. In accord-ance with the symbols of the language of the bond graphs, the equations of the system state, transitional structures and observation were compiled. A practical value of the work is the pro-posed method of building models of control systems in the state space. The originality is that the models have generalizations in case of increasing the dimensionality of the system, as well as when using nonlinear elements of different types. In the language of bond graphs, we can con-struct a model of a control system in the form of a system of differential equations. Then the search for the output or consequences of the action on the system consists in solving the system of differential equations with a determine control, or action u(t), substituting the found state x(t) into the observation equation and determining y(t).