Модель пластичного стану матеріалу для широкого діапазону температур та швидкостей деформацій на базі нейронної мережі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто підхід до розробки моделі матеріалу на базі штучної нейронної мережі, що описує пластичну течію. Особливістю моделі є можливість моделювання пластичного стану матеріалу у широкому діапазоні пластичних деформацій, швидкостей деформацій та температур. На прикладі сталі 45 проведено порівняльний аналіз ефективності навчання для різноманітних варіантів підготовки тренувальних даних.

Опис

Ключові слова

модель матеріалу, нейронні мережі, пластичний стан матеріалу, високошвидкісне деформування, модель материала, нейронные сети, пластическое состояние материала, высокоскоростное деформирование, material model, neural networks, flow-stress state of the material, high-strain deformation

Бібліографічний опис

Хавін, В. Л. Модель пластичного стану матеріалу для широкого діапазону температур та швидкостей деформацій на базі нейронної мережі / В. Л. Хавін, професор, О. О. Огородник // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2012. - Вип. 3.

Зібрання