Антикризове управління діяльністю підприємства

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – ТОВ НВП «УКРАВТРАМАШ». Предмет дослідження – аналіз фінансово-господарського стану ТОВ НВП «УКРАВТРАМАШ» та антикризове управління його діяльністю. Мета роботи − дослідження механізму антикризового управління та розробка й обґрунтування практичних заходів щодо підвищення ефективності роботи ТОВ НВП «УКРАВТРАМАШ» та виходу його із кризового стану. Актуальність теми дослідження – визначається необхідністю розробки підходів і механізмів антикризового управління для промислових підприємств, з метою виходу останніх з неплатоспроможного стану та попередження банкрутства. Методи дослідження –теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу – для з’ясування та уточнення сутності поняття «криза» та «антикризове управління», статистичного аналізу – для вивчення, групування, виявлення тенденцій видозмін чинників що впливають на виникнення кризових явищ на мікро- та макрорівнях, табличний – для представлення розрахунків і конкретних результатів, графічний – для наочного зображення статистичного матеріалу і схематичного зображення теоретичних і практичних положень дослідження, фінансово-економічний − для дослідження господарської діяльності ТОВ НВП «УКРАВТРАМАШ». На підставі проведеного аналізу впливу ризику на функціонування підприємства запропонована система управління ризиками на ТОВ НВП «УКРАВТРАМАШ» та реалізовані антикризові дії для цього суб’єкта господарювання.

Опис

Ключові слова

антикризове управління, ризик, прийняття рішення, промислове підприємство

Бібліографічний опис

Веденьова, М. В. Антикризове управління діяльністю підприємства : дипломна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Веденьова Марія Володимирівна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 92 с.