Економічна сутність та видові відмінності понять інтенсифікації

Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті досліджено видові відмінності та сутність понять інтенсифікації. Розглянуто наукові підходи до тлумачення дефініції поняття «інтенсифікація виробництва». Показано, що в сучасних умовах господарювання поняття «інтенсифікація виробництва» в його традиційному тлумаченні потребує переосмислення та уточнення. Запропоновано економічну категорію «інтенсифікація» структуризувати за критерієм призначення основних її складових (функціональна структуризація) і розглядати такі її поняття як «інтенсифікація використання ресурсів», «інтенсифікація виробничого процесу», «інтенсифікація діяльності» та «інтенсифікація розвитку». Розглянуто сутність цих економічних понять. Показано, що пріоритетність напрямів інтенсифікації може бути критерієм для визначення типу моделі виробництва. В роботі запропоновано виділяти такі моделі: модель виробництва продукції традиційного попиту, експортоорієнтована модель, інноваційно орієнтована модель, інвестиційно-інноваційна модель, модель наукомісткого виробництва, нанотехнологічна модель. Наведено схему взаємозв’язку моделей виробництва, напрямів інтенсифікації та чинників інтенсифікації.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація, функціональна структуризація, модель виробництва, чинники інтенсифікації, intensification, functional structuration, production model, intensification factors

Бібліографічний опис

Марченко, В. М. Економічна сутність та видові відмінності понять інтенсифікації / В. М. Марченко, Н. М. Покровська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 3 (18), т. 2. – С. 89–97.

Зібрання