АНАЛІЗ ТЕПЛОВОГО СТАНУ ДВИГУНА ПОЖЕЖНОГО АВТОМОБІЛЯ

Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розглядаються питання впливу факторів середовища цільового використання пожежного автомобіля на реалізацію його конструктивних та експлуатаційних властивостей. Пропонується використання математичного моделювання для визначення потенціалу пристосованості та прогнозування ефективності функціонування пожежного автомобіля.

Опис

Ключові слова

тепловий стан, двигун, пожежний автомобіль, математична модель, тепловое состояние, двигатель, пожарный автомобиль, математическая модель, temperature state, engine, fire truck, mathematical model

Бібліографічний опис

Лук’янченко, О. Ю. Аналіз теплового стану двигуна пожежного автомобіля / О. Ю. Лук’янченко, Ю. О. Лук’янченко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – Вып. 74. – C. 78–82.

Зібрання