Оцінка зміни та прогнозування показників кисневого режиму поверхневого джерела

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті перевірено адекватність математичної моделі для прогнозування зміни показників кисневого режиму в умовах екосистеми басейну Дніпра на основі класичної моделі Стрітера-Фелпса та її модифікації. Запропоновано підхід до удосконалення математичної моделі динаміки інтегральних показників екологічного стану водойми шляхом доповнення корегуючими коефіцієнтами.

Опис

Ключові слова

басейн Дніпра, екологічний стан, антропогенне навантаження, оцінка якості, прогноз якості, Dnieper basin, ecological status, anthropogenic load, quality assessment, quality forecast, бассейн Днепра, экологическое состояние, антропогенная нагрузка, оценка качества, прогноз качества

Бібліографічний опис

Пономаренко, Р. В. Оцінка зміни та прогнозування показників кисневого режиму поверхневого джерела / Пономаренко Р. В., Пляцук Л. Д., Третьяков О. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 89. – С. 51–58.