Випуск 89 / Выпуск 89

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЖУРНАЛ
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020)
 • Документ
  Зміна структури та властивостей МДО-покриттів в алюмінієвому сплаві АК-4 в процесі формування покриття
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Субботіна, В. В.; Subbotinа, V.; Субботина, В. В.
  У роботі досліджено структуру та властивості покриттів на сплаві АК4, сформованих у лужно-силікатному електроліті в анодно-катодному режимі методом мікродугового оксидування (МДО). Наведена двошарова будова та стадійність структуроутворювання покриттів у сплаві АК4. Структура та властивості МДО-покриття визначаються не тільки умовами електролізу, а й товщиною самого покриття.
 • Документ
  Формування комунікативної компетентності в іноземних студентів інженерних спеціальностей технічних ЗВО України
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Бондаренко, Л. М.; Князєва, І. О.; Bondarenko, L.; Knjazeva, I.; Бондаренко, Л. Н.; Князева, И. А.
  У статті досліджується проблема комплексного підходу до формування комунікативної компетентності в іноземних студентів технічних ЗВО України на етапі підготовки до вступу до вишу. Автори пропонують упровадити в навчальний процес комунікативний, культурологічний та особистісно-діяльнісний підходи. Таке комплексне використання зазначених педагогічних підходів до навчального процесу з підготовки майбутніх іноземних інженерів дозволить значно збільшити час мовленнєвої практики на заняттях для кожного студента, досягти належного засвоєння матеріалу всіма учасниками групи, вирішувати різні виховні та розвивальні завдання.
 • Документ
  Куратор змісту та майстерність персональних знань
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Кухаренко, В. М.; Kukharenko, V. N.; Кухаренко, В. Н.
  Значні обсяги інформації, що генеруються в мережі, вимагають від фахівців нових ком-петентностей, які називаються «майстерністю персональних знань». Головними компетентностями є збір інформації та її збереження, аналіз інформації та додавання поглядів автора і, на останок, вільне поширення обробленої інформації в мережі. Фахівець відповідної галузі науки, який займається такою діяльністю і впливає на розвиток напряму, є куратором змісту. У мережну епоху спільноти практики кураторів змісту будуть ви-значати напрями розвитку суспільства. Компетентності куратора змісту необхідно формувати у студента, вони повинні бути у викладачів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Методологічні основи нової університетської педагогіки
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Подригало, М. А.; Сук, О. Є.; Чаплигін, О. К.; Podryhalo, M.; Suk, O.; Chaplygin, O.; Подригало, М. А.; Сук, Е. Е.; Чаплыгин, А. К.
  У статті досліджуються проблеми нової університетської педагогіки як педагогіки діалогу. Авторами аналізується внесок відомого українського філософа В. Г. Табачковського до вітчизняної педагогіки вищої школи, на думку якого, вчитель та вихователь перетворюються з авторитетного суб’єкта, що все знає, на співрозмовника. Рефлексія досвіду діяльності В. Г. Табачковського, який вважав себе не лише філософом та педагогом, але й невід’ємною частиною культурного життя своєї епохи, спрямована на необхідність єдності філософсько-антропологічного, соціально-педагогічного та загальносо-ціологічного підходів.
 • Документ
  Екологічні аспекти формування хімічних знань у ЗВО
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Даценко, В. В.; Datsenko, V.; Даценко, В. В.
  Проаналізовано досвід впровадження методичної системи формування еколого-хімічних знань у практику технічного ЗВО. Доведено, що підвищенню ефективності засвоєння студентами хімічних дисциплін сприяє наявність у них екологічної компоненти.
 • Документ
  Формування загальної науково-технічної компетентності студентів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Воронова, Є. M.; Voronova, Ye.; Воронова, Е. М.
  Висвітлено методи формування загальної науково-технічної компетентності студентів. Проаналізовано використання різних сучасних технологій для формування соціально-технічної компетентності майбутніх інженерів у процесі викладання іноземної мови. Підкреслено, що ефективність організації навчального процесу багато в чому залежить від навчальних матеріалів іноземною мовою.
 • Документ
  Формування процесу доставлення меблів у розібраному вигляді
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Савченко, Л. В.; Семерягіна, М. М.; Савченко, І. М.; Savchenko, L. V.; Semeryagina, M. M.; Savchenko, I. M.; Савченко, Л. В.; Семерягина, М. Н.; Савченко, И. Н.
  У статті наведені переваги та недоліки під час доставлення на продаж меблевих виробів у розібраному вигляді. Здійснено економічний аналіз логістичних витрат, які супроводжують цей перехід, на прикладі експортних потоків українського виробника. За основу прийнято підхід бенчмаркінгу, а саме досвід всесвітньо відомої компанії IKEA.
 • Документ
  Сравнительный анализ энергозатрат автомобилей c разными силовыми установками
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Бажинов, А. В.; Ткачев, О. Ю.; Bazhynov, A.; Tkachov, O.; Бажинов, А. В.; Ткачев, О. Ю.
  Проведен сравнительный анализ энергозатрат автомобилей с разными силовыми установками, таких как Toyota Corolla с традиционным бензиновым двигателем, гибридного автомобиля Toyota Prius и электромобиля Nissan Leaf. Рассмотрены основные преимущества и недостатки сравниваемых транспортных средств.
 • Документ
  Impurity transfer model of transport origin in the structure of the streets-canyons of the central part of Kharkov
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Solodov, V. G.; Солодов, В. Г.
  The work is devoted to the development of a model and the study of the characteristics of the process of transporting pollutants in the surface layer of the quarters of the central part of the city in the presence of plantings and terrain. The micro-district of the central part of the city of Kharkov is considered as the basis of the model. On this basis, the LAWEP approach was applied [17], which consists in preliminary calculation of advection for the general center model on a relatively coarse grid. A linear source is provided along the centerline of the streets, emit-ting a constant in time consumption of impurities. Methodology. The motion of the air is de-scribed by the Navier-Stokes equations averaged by Reynolds. To model turbulent transport effects, the High-Reynolds two-parameter differential turbulence model with wall functions was used as the base one. Modeling of space canopy with leaves and tree branches is carried out on the basis of a porous medium model. The study was carried out using the authors MTFS® soft-ware package, with TVD scheme of 2/3 order of accuracy. The Results. Satisfactory agreement with experimental data was obtained. A thermal island phenomenon has been detected. The influence of the structure of canyon streets on the distribution of impurities from vehicles is shown.
 • Документ
  Міцність деревини за умови роликового зсуву
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Бідаков, А. М.; Пустовойтова, О. М.; Распопов, Є. А.; Страшко, Б. О.; Bidakov, A.; Pustovoitova, O.; Raspopov, I.; Strashko, B.; Бидаков, А. Н.; Пустовойтова, О. М.; Распопов, Е. А.; Страшко, Б. А.
  Міцність деревини в разі роликового зсуву або сколювання та модуль зсуву за умови роликового сколювання є важливими механічними та пружними характеристиками, що з’явилися нещодавно і необхідні для розрахунків багатоповерхових будинків на основі панелей з поперечної клеєної деревини або ПКД. Чинниками, що впливають на зміну величин міцності за умови роликового сколювання, є геометричні параметри поперечного перерізу дощок, а також технологічні особливості виготовлення ПКД-панелей, які проаналізовані у цій роботі на основі технічних висновків випробувань панелей різних виробників та цілою низкою дослідників за останні 10 років.
 • Документ
  Шляхи виправлення помилок державного земельного Кадастру
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Пілічева, М. О.; Анопрієнко, Т. В.; Pilicheva, M.; Anopriienko, T.; Пиличева, М. О.; Аноприенко, Т. В.
  У зв’язку з бурхливим розвитком Державного земельного кадастру в Україні виникає потреба у якісних кадастрових даних, що досягається виправленням наявних помилок. У статті класифіковано помилки Державного земельного кадастру за джерелами помилок, за типом даних, в яких міститься помилка, за правовим наслідком виправлення помилки. Досліджено алгоритми усунення технічних та кадастрових помилок з вини та не з вини Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру України. Розглянуто питання виправлення помилок Державного земельного кадастру в суді.
 • Документ
  Вимірювання тимчасових навантажень від рухомого складу мостів та шляхопроводів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Левтеров, А. І.; Фандєєва, А. Є.; Levterov, A.; Fandeeva, Alina; Левтеров, А. И.; Фандеева, А. Е.
  Розглянуті методи та пристрої для вимірювання тимчасових навантажень від суцільного транспортного потоку з неперіодичним тривалим навантаженням прогонових будов мостів та шляхопроводів із застосуванням оптичних лазерних систем, що розгортаються.
 • Документ
  Визначення напружено-деформованого стану жорстких аеродромних покриттів від багатоколісного навантаження надважкого літака
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Бєлятинський, А. О.; Першаков, В. М.; Талах, С. М.; Дубик, О. М.; Bieliatynskyi, A.; Talah, S.; Pershakov, V.; Dubik, O.; Белятинский, А. А.; Талах, С. М.; Першаков, В. Н.; Дубик, А. Н.
  У статті виконано чисельні дослідження напружено-деформованого стану жорстких аеродромних покриттів від багатоколісного навантаження надважкого літака. Проаналізовані публікації в сфері розрахунку та конструювання жорстких аеродромних покриттів. За результатами чисельного розрахунку побудовані епюри згинальних моментів, переміщень та реакцій ґрунтової основи.
 • Документ
  Оцінка зміни та прогнозування показників кисневого режиму поверхневого джерела
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Пономаренко, Р. В.; Пляцук, Л. Д.; Третьяков, О. В.; Ponomarenko, R.; Plyatsuk, L.; Tretyakov, O.
  У статті перевірено адекватність математичної моделі для прогнозування зміни показників кисневого режиму в умовах екосистеми басейну Дніпра на основі класичної моделі Стрітера-Фелпса та її модифікації. Запропоновано підхід до удосконалення математичної моделі динаміки інтегральних показників екологічного стану водойми шляхом доповнення корегуючими коефіцієнтами.
 • Документ
  Моделирование и анализ вынужденных колебаний системы ТФО вблизи частоты основной моды
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Красников, С. В.; Krasnikov, S. V.; Красніков, С. В.
  Проведено моделирование и анализ колебаний в вертикальной плоскости вблизи частоты основной моды для системы турбоагрегат-фундамент-основание. Построенные расчетные модели позволяют учесть особенности взаимодействия рассмотренной системы. Проведен расчет вынужденных колебаний. Модели и проведение расчетов выполнено с помощью метода конечных элементов. В результате расчетов сделаны выводы по улучшению рассмотренных в работе вибрационных характеристик.
 • Документ
  Методика расчета объемного гидропривода впускного клапана пневмомотора
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Лурье, З. Я.; Аврунин, Г. А.; Воронков, А. И.; Никитченко, И. Н.; Серикова, И. А.; Тесленко, Э. В.; Назаров, А. А.; Соловьев, В. М.; Цента, Е. Н.; Мороз, И. И.; Lurye, Z; Avrunin, G.; Voronkov, O.; Nikitchenko, І.; Teslenko, E.; Nazarov, A.; Serikova, I.; Soloviov, V.; Tsenta, Ye.; Moroz, I.; Аврунін, Г. А.; Воронков, О. І.; Нікітченко, І. М.; Тесленко, Е. В.; Назаров, А. О.; Сєрікова, І. О.; Соловйов, В. М.; Цента, Є. М.; Мороз, І. І.
  Разработан объемный гидропривод толкателя впускного клапана пневмомотора гибридного двигателя автомобиля. В качестве привода толкателя использован гидрораспределитель с пропорциональным электромагнитным управлением. Проведен статический расчет объемного гидропривода, в результате которого определены параметры насосной установки и проведен анализ потерь на трение и утечек рабочей жидкости в гидро-цилиндре толкателя и золотниковом гидрораспределителе. Полученные значения параметров планируются в качестве базовых для исследований динамики привода впускного клапана пневмомотора.
 • Документ
  Вирішення багатокритерійного завдання оптимізації шестеренного насоса методом досліджень простору параметрів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Лур’є, З. Я.; Панченко, А. І.; Соловйов, В. М.; Аврунін, Г. А.; Цента, Є. М.; Мороз, І. І.; Lurye, Z.; Panchenko, A.; Soloviov, V.; Avrunin, G.; Tsenta, Ye.; Moroz, I.; Лурье, З. Я.; Панченко, А. И.; Соловьев, В. М.; Аврунин, Г. А.; Цента, Е. Н.
  Подано обґрунтування методу дослідження простору параметрів для постановки і вирішення завдання багатокритерійної оптимізації шестеренного насоса з зовнішнім зачепленням з урахуванням габаритного розміру, робочого об’єму, товщини зуба біля вершини та коефіцієнта перекриття.
 • Документ
  Моделирование динамических процессов в перистальтическом бетононасосе с гидроприводом
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Шатохин, В. М.; Гранько, Б. Ф.; Соболь, В. Н.; Shatokhin, V.; Granko, B.; Sobol, V.; Шатохін, В. М.; Гранько, Б. Ф.; Соболь, В. М.
  Изложены результаты исследований по разработке математической модели динамических процессов в перистальтическом бетононасосе с гидроприводом. Модель создана в форме дифференциального уравнения относительно угла поворота ротора насоса; содержит основные геометрические и массовые характеристики ротора, динамическую характеристику гидромотора, параметры шланга, строительной смеси.
 • Документ
  Архітектура додатку для пошуку місць для паркування у місті
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020) Лантрат, О. В.; Сахно, Є. В.; Шапошнікова, О. П.; Lantrat, O.; Sakhno, Ye.; Shaposhnikova, E.; Лантрат, О. В.; Сахно, Е. В.; Шапошникова, Е. П.
  Метою роботи є розроблення архітектури додатку, який можна використовуватися як WEB- або мобільний додаток залежно від потреб користувача для пошуку та користування вільним паркувальним місцем. Для досягнення мети, дослідивши результати аналізу наявних архітектур, було обґрунтовано вибір мікросервісної архітектури та розроблено модель архітектурного вирішення цього питання. Розроблена система підтримки зовнішніх конфігурацій, налаштовано систему пошуку та взаємодії сервісів, систему ко-нтейнеризації та швидкого розгортання додатків.