Дорожній портал для оптимізації віртуального управління дорожніми підприємствами

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У зв’язку з постійним інформаційним розвитком суспільства та його промислової складової нові транспортні системи і машини досягли високого інформаційного рівня досконалості. Відповідно з’явилося нове протиріччя між стрімким розвитком засобів та методів інформатизації складних об’єктів і систем та гетерогенним характером існуючих підсистем та ланок транспортного комплексу України, що характерно і для ринку транспортних послуг. Мета дослідження – підвищенні ефективності віртуального управління автомобільними транспортом для забезпечення конкурентоспроможності транспортних та дорожніх підприємств України.

Опис

Ключові слова

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, КЛІЄНТ СЕРВЕРНА ТЕХНОЛОГІЯ, ПОРТАЛ, РЕСУРСИ, ЗАПИТ

Бібліографічний опис

Кот, М. В. Дорожній портал для оптимізації віртуального управління дорожніми підприємствами : дипломна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Кот Михайло Віталійович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 89 с.