Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Гідравліка, гідропневмопривод» : у 4 ч. Частина 3 : «Гідропневмопривод» : лекції 11–13

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Основою для складання методичних вказівок є навчальний план ХНАДУ, в який входить дисципліна «Гідравліка, гідропневмопривод (частина 2 – гідро пневмопривод)» підготовки бакалаврів в галузі знань 13 - Механічна інженерія, спеціальності 133 - Галузеве машинобудування, за освітньою програмою - Галузеве машинобудування, яка розроблена на кафедрі БДМ ім. А.М. Холодова. Цим планом передбачається проведення 16 лекційних занять. Метою проведення теретичних занять є ознайомлення студентів с основними законами та рівняннями, конструкціями гідропристроїв, методиками їх розрахунків на основі використання основних законів і рівнянь для визначення зусиль, витрат та втрат робочої рідини, визначення вихідних параметрів та ККД гідропристроів, зокрема насосів, гідроциліндрів, гідромоторів та гідророзподільників. Також розглянуті методики розрахування швидкості гідроциліндрів і гідромоторів при застосуванні дросельного та машинного способів регулювання витрати робочої рідини В основі складання лекцій є сучасні інформаційні видання та учбово-методична література провідних вітчизняних та закординних фахівців, попередній досвід викладання дисциплін в ХНАДУ, пов’язаних з об’ємним гідроприводом та гідро пневмоавтоматикою, методика навчання фірми «Festo Didactic» (Hydraulics course for vocational training Instructors manual – курс гідравліки для професійного навчання, інструкція виклада). Видання складається з 4 частин. Частина 3 (лекції 11 – 13)

Опис

Ключові слова

конструкції, гідропневмоавтоматика, гідропривод, розрахунки, ККД

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Проектування трансмісій будівельних і дорожніх машин» : 133 «Галузеве машинобудування» : у 4 ч. [Електронний ресурс] / уклад. Г. А. Аврунін ; М-во освiти i науки України, Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т. − Харкiв, 2022. − Ч. 3. : Гідропневмопривод : лекції 11–15. − 50 с.

Зібрання