Підвищення зносостійкості маловуглецевих сталей наплавленням самофлюсуючими сплавами системи Ni-Cr-Si-B

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В дипломній роботі виконується дослідження процеси формування структури та біметалів наплавленням самофлюсуючого нікелевого сплаву в поєднанні з ніобієм і бором. Мета роботи – підвищенні триботехнічних низьковуглецевих сталей шляхом створення на поверхні заготовок функціональних захисних шарів з використанням технології електронно-променевого наплавлення порошкових сумішей самофлюсуючого нікелевого сплаву в поєднанні з ніобієм і бором. Показано, що поверхнево зміцнені матеріали, сформовані електронно-променевим наплавленням самофлюсуючими нікелевими сплавами в поєднанні з ніобієм і бором, взятими в різних вагових співвідношеннях, характеризуються значеннями мікротвердості в діапазоні 4 – 9,5 ГПа. Найбільш високий рівень твердості має матеріал, отриманий наплавленням Ni-Cr-Si-B-сплаву в поєднанні з 35% суміші (Nb-B). Встановлено, що формування високоміцних шарів на поверхні зразків низьковуглецевої сталі за технологією ЕЛН супроводжується зниженням їх ударної в'язкості. Наплавлені шари всіх типів руйнуються крихко. Рівень KCV матеріалів з наплавленими шарами в 1,2 – 2 рази нижче в порівнянні з низьковуглецевої сталлю 20. У більшій мірі величина роботи руйнування залежить від товщини зміцнених шарів, ніж від об'ємної частки зміцнюючих часток.

Опис

Ключові слова

самофлюсуючий нікелевий сплав, мідь, маловуглецеві сталі, плакування

Бібліографічний опис

Ніношвілі, О. В. Підвищення зносостійкості маловуглецевих сталей наплавленням самофлюсуючими сплавами системи Ni-Cr-Si-B : дипломна робота ... бакалавра : 132 Матеріалознавство / Ніношвілі Олександр Вікторович. – Харків : ХНАДУ, 2023. – 84 с.