Вдосконалення підходів щодо розроблення мехатронних та телематичних систем на транспорті

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Алексієв, В. О. Вдосконалення підходів щодо розроблення мехатронних та телематичних систем на транспорті / Алексієв В. О. // Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : ХНАДУ, 2018. – С. 156–159.