Моделі структурно-топологічного синтезу складу підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Проведено аналіз технологій проектування складу підприємства. Розроблено моделі структурно-топологічного синтезу складу підприємства. Наведено приклади використання розроблених моделей синтезу складу підприємства.

Опис

Ключові слова

багатокритеріальність, модель, склад, структурно-топологічний синтез, rfid-зчитувач

Бібліографічний опис

Рояка, В. Д. Моделі структурно-топологічного синтезу складу підприємства : дипломна робота … магістра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Рояка Валерій Дмитрович. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 90 с.