Несуча здатнiсть залiзобетонних балок складеного перерiзу прольотних будов мостiв, розширених накладною плитою

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті подані методика та результати експериментального визначення несучої здатності нормальних і похилих поперечних перерізів окремих натурних мостових балок за ТП вип. 56, об’єднаних для спільної роботи з накладною плитою двох типів: збірно-монолітною і збірною. Встановлено, що після включення в спільну роботу з наявною балкою залізобетонної ребристої накладної плити несуча здатність нормальних і похилих поперечних перерізів збільшується в 1,55–1,65 раза, що є достатнім для забезпечення вантажопідйомності розширених накладною плитою прольотних будов мостів.

Опис

Ключові слова

мостова балка, накладна плита, переріз, схема навантаження, згинальний момент, поперечна сила, несуча здатність, мостовая балка, накладная плита, сечение, схема нагружения, изгибающий момент, поперечная сила, несущая способность, bridge beam, paving slab, cross-section, load diagram, bending moment, lateral force, carrying capacity

Бібліографічний опис

Стечишин, С. М. Несуча здатнiсть залiзобетонних балок складеного перерiзу прольотних будов мостiв, розширених накладною плитою / Стечишин С. М., Кваша В. Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.)та iн. – Харкiв, 2019. – Вип. 86, т. 1. – С. 139–147.