Моделювання турбулентного каскаду в рамках оболонкових моделей

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Для дослідження дрібномасштабної турбулентності розроблена модель турбулентного каскаду в стисливому середовищі на основі аналізу Фур'є. Отримано, що введення енергії в дрібні масштаби не впливає на дилатаційну складову енергетичного спектру, але впливає на структурні функції другого порядку.

Опис

Ключові слова

турбулентний каскад, пульсаційна швидкість, стисливе середовище, аналіз Фур'є, оболонкова модель, пульсационная скорость, сжимаемая среда, Фурье анализ, оболочечная модель, turbulent cascade, pulsation velocity, compressible medium, Fourier analysis, shell model

Бібліографічний опис

Тропіна, А. А. Моделювання турбулентного каскаду в рамках оболонкових моделей / А. А. Тропіна // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2016. - Вип. 9.

Зібрання